PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Kutno!
9 października 2020

Głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Kutno!

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi głosowania do Rady Seniorów – przypominamy, iż prawo do głosowania posiadają jedynie organizacje, które wcześniej zgłosiły swoich kandydatów. Wszelkie zgłoszenia od osób fizycznych lub innych podmiotów, które nie dokonały wcześniejszych zgłoszeń nie będą brane pod uwagę. Szczegółowych wyjaśnień na bieżąco udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kuto - tel. 24 253 11 68.

Do dnia 30 września 2020 r. wpłynęło 16 kart zgłoszeniowych z propozycjami kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Kutno, od podmiotów uprawnionych do dokonywania zgłoszeń.

W dniu 9 października 2020 r. Prezydent Miasta Kutno Zarządzeniem Nr 165/2020 ogłosił głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Kutno.

Link do Zarządzenia poniżej:

KLIK

Lista kandydatów, którzy spełnili warunki formalne i ich nazwiska znajdują się na karcie do głosowania:

 1. Jan DĘBSKI – zgłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie – Centrum Seniora.

 2. Krzysztof Wacław DĘBSKI – zgłoszony przez Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia Pokolenia w Kutnie.

 3. Jolanta GAJDA - zgłoszona przez Stowarzyszenie Złoty Wiek w Kutnie.

 4. Stanisław GRALAK – zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Kutno.

 5. Julianna Barbara HERMAN – zgłoszona przez Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie.

 6. Marek KACPRZAK – zgłoszony przez Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie.

 7. Maria KOLASIŃSKA - zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie – Centrum Seniora.

 8. Stanisław KOŁODZIEJCZAK - zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów
  i Inwalidów, Oddział Rejonowy Kutno.

 9. Elżbieta OLEJNIK – zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  w Kutnie.

 10. Mieczysław ORLIŃSKI – zgłoszony przez Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia Pokolenia
  w Kutnie.

 11. Michał SINIOR – zgłoszony przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie.

 12. Andrzej SOBCZAK – zgłoszony przez Stowarzyszenie Pomocy Laris.

 13. Helena STRZAŁKOWSKA - zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Kutnie – Centrum Seniora.

 14. Wojciech TRZASKOWSKI - zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów
  i Inwalidów, Oddział Rejonowy Kutno.

 15. Andrzej ZIELONKA – zgłoszony przez Stowarzyszenie Złoty Wiek w Kutnie.

 16. Danuta ZIEŃKOWICZ – zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
  w Kutnie.

 

Głosowanie odbywa się w dniach 9 – 23 października 2020 r. na kartach do głosowania – Karta dostępna TUTAJ.

 

Kartę do głosowania można odebrać również w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kutno pok. 235

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej tel. 24 253-11-68, pok. 235.

 

Każdy podmiot, który dokonał zgłoszenia może oddać głos maksymalnie na 5 kandydatów.

 

Wypełnioną kartę należy złożyć w zamkniętej kopercie z pieczątką głosującego podmiotu z dopiskiem „Głosowanie do Rady Seniorów Miasta Kutno” w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kutno do dnia 23 października 2020 roku.

 

Zachęcamy do głosowania.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE