PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Inwestycje drogowe
11 września 2020

Budowa ulicy Paderewskiego

W ramach prac przewidzianych do realizacji w 2020 roku, wykonana została budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto ułożona została kostka betonowa w sięgaczu ulicy. W części drogi położono pierwszą warstwę masy asfaltowej.

Od ulicy Przemysłowej wykonane zostały krawężniki i warstwa konstrukcyjna jezdni ul. Paderewskiego. Wykonany został chodnik wraz z wjazdami po lewej stronie (patrząc od ulicy Przemysłowej).

Trwają prace związane z przygotowaniem drogi pod wylanie warstwy wiążącej asfaltu oraz prace przygotowawcze do wykonania chodnika wraz z wjazdami po prawej stronie ulicy Paderewskiego.

Budowa nowych ulic

Miasto Kutno otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Chopina (II etap) oraz budowę ul. Stalowej w Kutnowskiej Strefie Przemysłowej. Zadania otrzymały dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji.

W ramach przebudowy ulicy Chopina wyremontowany zostanie odcinek ulicy o długości ok. 800 mb od bocznicy kolejowej do drogi krajowej nr 92. W ramach zadania wykonane zostaną: nowa nawierzchnia o szerokości 7,00 m, nowe zjazdy, zatoka postojowa dla samochodów osobowych, zatoka postojowa dla samochodów ciężarowych, pobocze oraz odwodnienie ulicy. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 5 m-cy. Na realizację tego zadania wpłynęło pięć ofert wykonawców. Obecnie trwa ich analiza formalno -prawna.

Wykonawca budowy ulicy Stalowej w Kutnie został już wyłoniony. Prace budowlane wykona firma MCC S.A. za cenę 1 176 237,18 PLN. Termin realizacji zadania to 3 m-ce. Budowany fragment ul. Stalowej będzie stanowił część systemu dróg lokalnych, dojazdowych i zbiorczych, obsługujących tereny Kutnowskiej Strefy Przemysłowej.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE