PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Galeria różana

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Narodowe Święto Niepodległości 2019

Prezydent Miasta Kutna składa serdeczne podziękowania

GŁÓWNYM ORGANIZATOROM

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W KUTNIE:

 

- dyrekcji, nauczycielom i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego  PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty

- dyrekcji i pracownikom miejskich instytucji kultury: Kutnowskiego Domu Kultury, CTMT,  Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

- władzom, harcerzom i zuchom Hufca Kutno ZHP

- Dziekanowi Kutnowskiemu ks. Jerzemu Swędrowskiemu– Proboszczowi Parafii pw. św. Wawrzyńca

- Dowódcy i pracownikom WWSM 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Kutnie

 

Za oprawę muzyczną składamy podziękowania ORKIESTRZE KWB PAK Z KONINA oraz Chórowi „Speranza”, a za zabezpieczenie imprezy Straży Miejskiej oraz Komendzie Powiatowej Policji.

 

Za organizację wystawy plenerowej na placu Piłsudskiego dziękujemy:

- Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,

- Stowarzyszeniu Historycznemu Pułk 37 w Kutnie,

- Stowarzyszeniu Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty,

- Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej z Torunia,

- Stowarzyszeniu Miłośników Pojazdów Zabytkowych i Militarnych „Wisłą” z Płocka,

- firmie AMZ Kutno

- Panu Robertowi Denarskiemu.

 

Ponadto dziękujemy:

- Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej,  

- Grupie Medycznej OSP Dąbrowszczak

- każdemu z 30 pocztów sztandarowych,

- delegacjom składającym kwiaty

- dyrektorom, nauczycielom i uczniom kutnowskich szkół podstawowych za udział w CHÓRZE UCZNIÓW KUTNOWSKICH SZKÓŁ, który wystąpił podczas uroczystości.

- MIESZKAŃCOM MIASTA KUTNA.

oraz wszystkim innym podmiotom i firmom zaangażowanym w organizację święta.

 

Głównym organizatorem uroczystości ze strony Urzędu Miasta był Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE