Warto zobaczyć

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Walory turystyczne Kutna są jeszcze mało znane, ale w mieście na pewno warto zobaczyć:

Muzeum Regionalne (plac im. Marszałka J. Piłsudskiego) - powstało w 1981 r. jako placówka wielodziałowa. Swym obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość poprzez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka, etnografia, przyroda i wojskowość.

Siedzibą Muzeum od 1981 r.jest ratusz. Ratusz miejski w Kutnie został wzniesiony na działce ofiarowanej przez dziedzica miasta Feliksa Mniewskiego, wg projektu Bonifacego Witkowskiego w latach 1842-1845 w stylu klasycystycznym. W 1961 r. zaadaptowano dawną bramę wjazdową na hol w celu zwiększenia funkcjonalności budynku. Przeprowadzony od czerwca do grudnia 2001 remont elewacji zewnętrznej ratusza uwzględnił restaurację fasad w/g projektu inż. Henryka Siudera z 1981 r. i przywrócił mu klasycystyczną formę.Wystawy stałe:

  • "Sala generała J. Hallera",
  • "Wnętrza eklektyczne" - willa dra A. Troczewskiego.

Dział archeologiczny gromadzi obiekty w oparciu o badania prowadzone na terenie Kutna i powiatu oraz o materiały z nadzorów. Najstarsze znaleziska pochodzą z epoki kamienia przełom epoki brązu. Datowane na III/II p.n. e. - II/III n.e. położone na terenie miasta w dzielnicy Łąkoszyn cmentarzysko ciałopalne z grobami jamowymi i popielnicowymi jest unikatem na terenie Polski środkowej.

Dział historyczny dokumentuje przeszłość miasta. Oprócz zdjęć i dokumentów obrazujących dzieje kutnowskich rodzin, przemysł, handel i rzemiosło, działalność organizacji i stowarzyszeń kulturalno-społeczno-sportowych, w dziale znajdują się przedmioty codziennego użytku. Znaczną część eksponatów stanowią mapy i plany Kutna oraz powiatu kutnowskiego. Dział gromadzi także eksponaty związane z obrzędowością i kulturą żydowską.

Dział sztuki posiada w swoich zbiorach zabytki rzemiosła artystycznego, prace polskich artystów malarzy tworzących dawniej oraz współczesnych artystów plastyków profesjonalnych i nieprofesjonalnych pochodzących z Kutna.

Dział etnograficzny realizuje program wizerunku społeczności Ziemi Kutnowskiej, podkreślając jej specyfikę wynikającą z bogatej kultury materialnej i duchowej z silnymi akcentami ziemiańskimi i położenia na styku regionów łęczyckiego, łowickiego i Kujaw. Wśród zgromadzonych obiektów szczególne miejsce zajmuje kolekcja rzeźby współcześnie działających twórców ludowych.

Dział przyrodniczy zajmuje się badaniami środowiska przyrodniczego oraz gromadzeniem eksponatów dokumentujących poszczególne jego elementy. W zbiorach działu przyrodniczego znajdują się eksponaty głównie z zakresu geologii oraz fauny i flory Kutna i Ziemi Kutnowskiej.

Muzeum Regionalne w Kutnie posiada także oddział - Muzeum Bitwy nad Bzurą, który powstał w 1969 r.

Informacje:

  • czynne codziennie, oprócz poniedziałków i dni poświątecznych od 10:00 do 18:00
  • ceny biletów: normalny - 5 zł, ulgowy - 2,5 zł
  • dla grup zorganizowanych, powyżej 10 osób opłata za przewodnika wliczona w cenę biletów. Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne zgłaszanie grup
  • lekcje i prelekcje muzealne - 2,5 zł od osoby
  • placówka prowadzi również działalność oświatową.

Muzeum Bitwy nad Bzurą (oddział Muzeum Regionalnego, park im. Wiosny Ludów) - mieści się w budynku klasycystycznego mauzoleum, wzniesionego w roku 1840, jako kaplica grobowa dla ówczesnych właścicieli Kutna - Walentyny z Gliszczyńskich i Feliksa Mniewskich. Po przeprowadzonym w latach 1967-1969 remoncie obiektu w 1969 r. otwarto tu Muzeum Bitwy nad Bzurą. Jest to rotunda, czyli budynek na planie koła z wejściem w formie portyku, nakryty kopułą z latarnią. Wnętrze zdobią klasycystyczne dekoracje wykonane w stiuku. Budynek jest częścią założenia pałacowego, w którego skład wchodzi pobliski późnobarokowy pałac.
 

Ekspozycja muzealna ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie toczyły nad Bzurą oddziały polskie dowodzone przez generała dywizji Tadeusza Kutrzebę. Zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy uzbrojenia, umundurowania dokumentują największą bitwę Kampanii Wrześniowej 1939 r.

Czynne: codziennie, oprócz poniedziałków i dni poświątecznych od 10:00 do 18:00.

Bilety:

  • normalny - 5 zł
  • ulgowy - 2,5 zł
  • dla grup zorganizowanych, powyżej 10 osób opłata za przewodnika wliczona w cenę biletów. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie grup.


Muzeum Wnętrz Stylowych w Oporowie (14 km od Kutna) - zamek gotycki wzniesiony w latach 1434-1449. Budowla zlokalizowana jest na sztucznie usypanej wyspie, otoczonej fosą. Mimo licznych remontów zamek nie stracił dawnego stylu. Przeważająca część wystroju pochodzi z czasów baroku. Zgromadzono tam bogate zbiory malarstwa, militariów i porcelany. Warto zaznaczyć, że w l. 40 XVII w. Przebywał w Oporowie późniejszy obrońca Jasnej Góry, ksiądz Augustyn Kordecki, z wielkim pietyzmem opisany przez H. Sienkiewicza w "Potopie".

Pałac Saski (dom "Pod Koroną") - dawny pałacyk pocztowy króla Augusta III z 1751 r., konstrukcji szachulcowej tzw. pruski mur. To najstarszy obiekt architektoniczny Kutna. Obecnie część obiektu zniszczona przez pożar, w ocalałym skrzydle siedziba Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego.

Zespół Pałacowy Gierałty w parku im. Wiosny Ludów - siedziba dawnych właścicieli miasta, wzniesiona w l. 1775-1791 w stylu rokoko. Tu gościli: cesarz Napoleon Bonaparte (dwukrotnie), król pruski Fryderyk August, a także Henryk Sienkiewicz i Charles de Gaulle, który bawił tu w 1920 r. jako młody kapitan przybyły do Polski z misją dyplomatyczną. W parku, niedaleko Zespołu Pałacowego, jest dawna kaplica - mauzoleum rodziny Rzędkowskich i Mniewskich, z 1 poł. XIX w. W stylu neorenesansowym, obecnie siedziba Muzeum Bitwy nad Bzurą.

Spichlerz Folwarczny (ul. Bema) z XVIII w., przebudowany później na koszary wojskowe.

Kościół św. Wawrzyńca - wzniesiony w końcu XIX w., w stylu neogotyckim. Ta okazała budowla wznosi się w centrum miasta, składa się z trzech naw. Interesujący jest ołtarz poświęcony patronowi kościoła. Na ścianach wewnątrz kościoła umieszczone są tablice pamiątkowe z nazwiskami pracujących tu kiedyś kapłanów, którzy nie szczędzili wysiłku w pracy na rzecz parafii. Kościół wzniesiono na miejscu poprzedniego, posiada wewnątrz część wystroju z obiektu poprzedniego.

Kutnowskie Stare Misto - obejmuje swym zasięgiem dwa rynki spięte ulicą Królewską. Do dziś czytelne są ślady średniowiecznego założenia miejskiego ze Starym Rynkiem (plac Wolności), kościołem i Rynkiem Zduńskim (ul. Zduńska i Teatralna). Niektóre kamieniczki przy ul. Królewskiej pamiętają XVIII w. Obecna zabudowa Nowego Rynku i ul. Królewskiej powstała w 1 poł. XIX w. Część kamieniczek zachowała jeszcze dekoracje stiukowe i pierwotne kształty, tworząc rzadki i wartościowy zespół architektoniczny z okresu Królestwa Polskiego.

Hotel I Zajazd tzw. Nowa Oberża (ul. Sienkiewicza 2) to najciekawszy przykład klasycystycznej architektury Kutna. Jest to okazała, dwupiętrowa budowla, ozdobiona baniowanymi pilastrami i osiowym ryzalitem zwieńczonym tympanonem. Tutaj mieściła się siedziba Rządu Tymczasowego w pierwszych dniach powstania styczniowego w 1863 r.

Inne zabytki dawnej architektury to: Dworek Modrzewiowy z kolumnowym gankiem z 1 poł. XIX w. (ul. Narutowicza), Dworek Szomańskich z końca XVIII w., przeniesiony z folwarku Gnojno w 1887 r. (ul. Kościuszki), budynek dawnej karczmy "Wygoda" z XVIII w. (ul. Toruńska), dawny Teatr Miejski (Rynek Zduński). Warto też odwiedzić najstarszą część miejscowego cmentarza (ul. Cmentarna) z jego najstarszymi nagrobkami, pochodzącymi z połowy XIX w.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE