Komunikaty

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
30 grudnia 2020
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2021 r.

Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem (utratą) zezwolenia.

Obecnie nie wprowadzono ulg związanych z koniecznością dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nie odroczono również terminu, w którym należy złożyć oświadczenie i uiścić opłatę.

Należy podkreślić, że zasady tych opłat (ich wysokość, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo, a Urząd Miasta Kutno nie ma na to wpływu.

Dodatkowo, na chwilę obecną, w związku z sytuacją epidemiczną, Urząd Miasta Kutno pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klientów. W tej sytuacji, przypominamy, że sprawy złożenia oświadczenia i dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

  1. Za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) – można wysłać dwa wypełnione i podpisane egzemplarze oświadczenia listem poleconym na adres: Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno;
  2. Poprzez wrzucenie dwóch wypełnionych i podpisanych egzemplarzy oświadczenia do urny (skrzynki nadawczej) stojącej przed wejściem do Urzędu od strony Pl. Marsz.J Piłsudskiego (proszę pamiętać, że w takiej sytuacji nie otrzymacie Państwo potwierdzenia złożenia oświadczenia);
  3. Za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
  4. Drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanego oświadczenia  na adres: urzad@um.kutno.pl,  w takiej sytuacji, proszę pamiętać o konieczności dostarczenia do Urzędu również oryginału oświadczenia (w dwóch egzemplarzach) – pocztą lub poprzez wrzucenie do urny do dnia 31 stycznia;

Proszę pamiętać, że w styczniu przyszłego roku będzie tylko 19 dni roboczych a dodatkowo, 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy. Dlatego prosimy, aby nie odkładać złożenia oświadczenia, gdyż w związku z aktualną sytuacją, czas oczekiwania na odpowiedź z Urzędu może się znacznie wydłużyć.

Ponieważ kasy Urzędu są nieczynne, prosimy o dokonywanie wpłat na konto nr: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550 przelewem lub za pośrednictwem placówki pocztowej.

Oświadczenie powinno być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo w aktach sprawy. W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za zezwolenia sklep/lokal przy ul....................... .

Proszę pamiętać, że wskutek decyzji władz centralnych nawet w ostatniej chwili, mogą zostać wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dlatego prosimy śledzić informacje medialne na ten temat.

Jeżeli takie zmiany zostaną wprowadzone, informacja na ten temat znajdzie się  na stronach BIP Urzędu Miasta Kutno oraz pod nr telefonu 24 253 12 52

Oświadczenie do wypełnienia można pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta Kutno.

Pliki do pobrania:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE