Komunikaty

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
26 maja 2020
Dzierżawa powierzchni pod ogródki gastronomiczne - Pl. Piłsudskiego

Prezydent Miasta Kutno informuje, iż po rozpatrzeniu wniosków złożonych na ogłoszenie z dnia 14 maja 2020 roku do dzierżawy z przeznaczeniem na funkcjonowanie sezonowych ogródków gastronomicznych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego pozostały cztery miejsca oznaczone na załączniku graficznym numerami 1, 2, 3 i 4.

O dzierżawę ww. miejsc mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Kutno w zakresie gastronomi od co najmniej 1 roku, tj. co najmniej od dnia 25 maja 2019 roku.

Osoby spełniające ww. kryterium mogą składać wnioski w siedzibie Urzędu Miasta Kutno (wraz z wymaganymi załącznikami oraz kserokopią zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej) o dzierżawę tylko jednego z wyznaczonych miejsc - w terminie do dnia 01 czerwca 2020 roku, do godz. 1200.

Wnioski o dzierżawę są dostępne na stronie internetowej www.um.kutno.pl/przetargi i zamówienia publiczne/gospodarowanie nieruchomościami oraz www.umkutno.bip.e-zeto.eu w zakładce Komunikaty, Ogłoszenia i Obwieszczenia/gospodarka nieruchomościami.

Ogródek winien spełniać wymogi określone w Zarządzeniu Nr 61/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 28.03.2019 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w obszarze historycznego centrum Miasta Kutno.

Czynsz dzierżawny za 1 m2 terenu wynosi 2 zł w skali miesiąca plus podatek VAT 23%.

O dzierżawę nie mogą się ubiegać osoby posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec miasta.

W sytuacji, o ile o dzierżawę danego miejsca będzie ubiegało się kilka osób spełniających powyższe kryterium - przydział miejsca do dzierżawy nastąpi w drodze losowania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pokój 210A telefon 24 253 12 49.

Pliki do pobrania:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE