Dla inwestorów

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Doskonałe położenie geograficzne oraz uzbrojone w infrastrukturę techniczną tereny wchodzące w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) sprawiają, że miasto jest dziś w krajowej czołówce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Obecnie, w kutnowskiej dzielnicy przemysłowej funkcjonuje blisko 50 firm krajowych i zagranicznych. Stworzono tu dobre warunki do inwestowania, co zgodnie podkreślają prezesi firm, które zdecydowały się ulokować u nas swój kapitał. Nakłady inwestycyjne samych tylko firm działających na terenie Podstrefy Kutno ŁSSE, w ciągu minionych 10 lat przekroczyły już wartość 850 mln zł. Rozpoczęte projekty wskazują na to, że w najbliższych latach łączne nakłady na inwestycje tych firm przekroczą poziom 1 mld zł.

Dodatkowo, niezmiernie ciekawym uzupełnieniem oferty inwestycyjnej Kutna jest intermodalny terminal kontenerowy – obiekt unikalny w skali całego kraju. Terminal w Kutnie to pierwsze w pełni funkcjonalne centrum logistyczno-przeładunkowe zdolne obsłużyć ładunki napływające i wysyłane z centralnej Polski w każdym kierunku. Umożliwi ono szybką i tanią obsługę ładunków napływających do Polski z zachodu (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania), ze wschodu (Ukraina, Białoruś, Rosja), przez porty morskie oraz ładunków transportowanych w relacji północ-południe (Skandynawia, Daleki Wschód).

Istnieją trzy zasadnicze powody, dla których warto inwestować w Kutnie.

  1. Przede wszystkim jest to miasto doskonale położone na istniejących od lat, najważniejszych szlakach komunikacyjnych, w pobliżu budowanej autostrady A1 (ok. 1,6 km) oraz istniejącej A2 (ok. 35 km).
  2. Dużym atutem jest stworzenie przez władze miasta i organy samorządowe korzystnego klimatu inwestycyjnego.
  3. Możliwość zatrudnienia młodych, wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE