Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne

Zdjęcie przedstawiające Muzeum Regionalne

Plac Marsz. J. Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno
Z powodu remontu siedziba Muzeum Regionalnego jest przeniesiona na ul. Konduktorską 13.
tel.: (+48) 24 254 79 64, 505 01 98 90, 506 381 769
fax: (+48) 24 254 95 10
e-mail: ratuszatmuzeumkutno [dot] com
www: http://www.muzeumkutno.com/

Instytucje podległe:

Muzeum Regionalne w Kutnie powstało 19 października 1981 roku jako placówką wielodziałowa. Swym obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość poprzez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka, etnografia, przyroda i wojskowość. Muzeum mieści się w dawnym ratuszu miejskim.

W Muzeum obejrzeć można dwie wystawy stałe oraz wystawy czasowe. Wystawa „Miasto w czasie i przestrzeni” opisuje pradzieje Ziemi Kutnowskiej, środowisko naturalne Kutna, folklor regionu kutnowskiego, języka, jakim posługiwała się wieś kutnowska, historię regionu (w tym koegzystencję na Ziemi Kutnowskiej czterech wyznań - katolickiego, mojżeszowego, protestanckiego i prawosławnego, galerię postaci, dzięki którym miasto ma swój kształt, eksponaty związane z 37 pułkiem piechoty, artefakty związane z tym, co stanowiło niegdyś istotę władania miastem przez jego prywatnych właścicieli, a także tym, co wiązało się z lokalnym handlem, rzemiosłem i nowopowstającym przemysłem, salę poświęcona postaci Generała Józefa Hallera).

Druga wystawa stała „Rzeźba po kutnowsku” prezentuje muzealną kolekcję rzeźb współczesnych twórców ludowych i nieprofesjonalnych z terenu Kutna i powiatu. Wśród zgromadzonych na wystawie rzeźb wyróżnić można cztery zasadnicze grupy tematyczne: motywy sakralne, przedstawienia związane z obrzędowością, życiem na wsi i pracą na roli, postać Diabła Boruty tematyka historyczna.

Muzeum prowadzi również działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną w oparciu o dyscypliny, które są reprezentowane w placówce.

Muzeum obecnie jest w trakcie remontu. Tymczasowa siedziba Muzuem Regionalnego w Kutnie to ul. Konduktorska 13.

Wirtualny spacer po muzeum