Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta dla mieszkańców powiatu kutnowskiego

W związku z opracowywaniem "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030" zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie przygotowanej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Uprzejmie informujemy, że od 29 stycznia do 12 lutego 2024 roku, na terenie naszego powiatu są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemu Przemocy Powiatu Kutnowskiego. Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

 

https://www.webankieta.pl/ankieta/1105424/powiat-kutnowski-mieszkancy-przemoc.html

 

Liczymy na Państwa pomoc, za którą z góry dziękujemy.