Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zarządzania Drogami i Transportu

  • Naczelnik 24 253 11 26
  • Zastępca Naczelnika 24 253 12 17
  • Utrzymanie Dróg Gminnych 24 253 12 28
  • Czystość Miasta 24 253 12 17
  • Oświetlenie 24 253 11 47