Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Geodezji i Katastru

  • Naczelnik 24 253 11 60
  • Zastępca Naczelnika 24 253 11 19
  • Ewidencja Gruntów 24 253 11 65
  • Narada koordynacyjna 24 253 11 46
  • Inspektorzy 24 253 12 13, 24 253 11 46, 24 254 12 32