Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Wykaz telefonów
24 marca 2020

Centrala 24 253 11 00, 24 254 24 17

Prezydent Miasta 24 253 11 02

Zastępca Prezydenta Miasta 24 253 11 40

Zastępca Prezydenta Miasta 24 253 11 40

Sekretarz Miasta 24 253 11 02

Skarbnik Miasta 24 253 11 18

Biuro Prasowe 24 253 11 41, 24 253 12 01
Kierownik 24 253 11 14

Przewodniczący Rady 24 253 11 11

Wiceprzewodniczący Rady 24 253 11 09

Biuro Prezydenta

Kierownik 24 253 11 13
Inspektorzy 24 253 12 27

Biuro Rady Miasta

Naczelnik 24 253 11 10
Inspektorzy 24 253 11 22, 24 253 12 06

Biuro Audytora Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny 24 253 12 30
Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli 24 253 12 30

Biuro Informatyków

Kierownik 24 253 12 21
Inspektorzy 24 253 12 50

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Kierownik 24 253 12 02
Inspektorzy 24 253 12 02

Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik 24 253 11 25
Zastępca kierownika 24 253 12 29
Inspektorzy 24 253 12 25

Wydział Edukacji i Sportu

Naczelnik 24 253 11 37
Zastępca Naczelnika 24 253 11 21
Sprawy Oświatowe 24 253 12 09, 24 253 11 54, 24 253 11 49

Wydział Sportu i Turystyki

Kierownik 24 253 12 10
Inspektorzy 24 253 12 10

Wydział Finansów i Budżetu

Naczelnik 24 253 11 36
Zastępca Naczelnika ds. Finansów i Budżetu 24 253 12 24
Zastępca Naczelnika ds. Podatków, Opłat i Egzekucji 24 253 12 58
Kasa, Księgowość Podatkowa 24 253 12 38
Podatek od Środków Transportowych 24 253 12 35
Podatek od Nieruchomości 24 253 12 36, 24 253 12 58
Inspektorzy 24 253 11 50, 24 253 12 03, 24 253 12 04, 24 253 12 12, 24 253 12 34, 24 253 12 37, 24 253 11 24

Wydział Geodezji i Katastru 24 253 11 51

Naczelnik 24 253 11 60
Zastępca Naczelnika 24 253 11 19
Ewidencja Gruntów 24 253 11 65
Narada koordynacyjna 24 253 11 46
Inspektorzy 24 253 12 13, 24 253 11 46, 24 254 12 32

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Naczelnik 24 253 11 16
Zastępca Naczelnika 24 253 11 48
Inspektorzy 24 253 12 05, 24 253 11 48, 24 253 12 47, 24 253 12 48, 24 253 12 49, 24 253 11 44

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik 24 253 11 33
Inspektorzy 24 253 12 22, 24 253 12 11

Wydział Inwestycji

Naczelnik 24 253 11 17
Zastępca Naczelnika 24 253 12 41
Inspektorzy 24 253 12 40, 24 253 12 41, 24 253 11 43, 24 253 11 05

Wydział Zarządzania Drogami

Naczelnik 24 253 11 26
Zastępca Naczelnika 24 253 12 17
Utrzymanie Dróg Gminnych 24 253 12 28
Czystość Miasta 24 253 12 17
Oświetlenie 24 253 11 47

Biuro Zieleni Miejskiej

Kierownik 24 253 11 32
Inspektorzy 24 253 11 42

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik 24 253 11 61
Inspektorzy 24 253 11 62, 24 253 12 54

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik 24 253 11 20
Zastępca Naczelnika 24 253 11 28
Sprawy Kadrowe 24 253 12 31, 24 253 11 66
Archiwum 24 253 12 39
Punkt Obsługi Interesantów - Kancelaria 24 253 12 07, fax 24 254 28 36
Inspektorzy 24 253 11 29
Pracownicy Obsługi 24 253 12 56, 24 253 12 18, 24 253 11 00

Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta

Naczelnik 24 253 11 57
Zastępca Naczelnika 24 253 11 23
Kultura i Promocja 24 253 12 19, 24 253 12 51
Rozwój  24 253 11 23

Biuro Obsługi Funduszy Pomocowych

Kierownik 24 253 11 34
Inspektorzy 24 253 12 20, 24 253 21 55, 24 253 12 33

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik 24 253 11 31
Zastępca Naczelnika 24 253 12 08
Wydawanie Dowodów Osobistych 24 253 12 23
Biuro Meldunkowe 24 253 12 14, 24 253 11 27
Biuro Dowodów Osobistych 24 253 11 45, 24 253 12 15

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Naczelnik 24 253 11 35
Zastępca Naczelnika 24 253 11 68
Inspektorzy 24 253 11 68
Ewidencja Działalności Gospodarczej 24 253 12 52

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik 24 253 12 16
Inspektorzy 24 253 12 16

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24 253 11 39

Biuro Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Kierownik 24 253 12 45
Inspektorzy 24 253 12 43

Służba BHP 24 253 11 63


Straż Miejska

Komendant 24 253 11 15
Dyżurny 24 253 12 57, 986
Monitoring miejski 24 253 12 42
Inspektorzy 24 253 11 64

Zespół Radców Prawnych 24 253 12 26

Koordynator 24 253 11 38

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik 24 254 11 56
Zastępca Kierownika 24 254 11 56
Inspektorzy 24 254 11 56

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE