Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Informacja dla przedsiębiorców
20 marca 2020

Szanowni Państwo prowadzący działalność gospodarczą na terenie Kutna,

W obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus, wielu z Was w sposób znaczący musiało ograniczyć prowadzoną działalność gospodarczą bądź ją nawet zawiesić. Sytuacja ekonomiczna wielu firm drastycznie pogorszyła się.

Mając na uwadze ochronę istniejących miejsc pracy oraz wsparcie prowadzonej przez Państwa działalności pragnę poinformować, że podjęliśmy działania, które mogą zmniejszyć w tym trudnym okresie obciążenia podatkowe wpłacane do budżetu miasta.

W zakresie lokalnych podatków i opłat, w tym m.in.: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, na Państwa wniosek raty podatków mogą zostać odroczone lub rozłożone na raty.

W uzasadnionych przypadkach, Wy jako przedsiębiorcy możecie również wnioskować o ulgę w postaci umorzenia. W szczególności dotyczy to przypadków, kiedy prowadzona działalność zostanie zawieszona, ale również innych sytuacji, których skutkiem jest znaczący spadek dochodów.

Również w zakresie opłat czynszowych za miejskie lokale użytkowe, w przypadku zawieszenia działalności, będzie istniała możliwość przesunięcia płatności
lub zastosowania innej ulgi.

Mam nadzieję, że oferowane ze strony samorządu miejskiego wsparcie choć
w części złagodzi negatywne skutki ekonomiczne epidemii koronawirusa w Państwa firmach.

 

 

                                                                               Zbigniew Burzyński

                                                                            Prezydent Miasta Kutna


 

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE