Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Przegląd Kutnowskich Grantów Oświatowych i Innowacji Pedagogicznych
17 maja 2019

 

Dzis w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbył się Przegląd Kutnowski Grantów Oświatowych i Innowacji Pedagogicznych. W Przeglądzie wzięły udział przedszkola oraz szkoły podstawowe, prowadzone przez Miasto Kutno, które uczestniczą w IX edycji miejskich grantów oświatowych.

Dzieci wraz z nauczycielami zaprezentowały ich realizację poprzez wystawy tematyczne, prezentacje multimedialne, a także występy sceniczne. Uczestnikom towarzyszył dobry wiosenny klimat, który potwierdził możliwość łączenia wymiany doświadczeń z zabawą.

Prezydent Miasta od 9 lat co roku w drodze konkursu przyznaje do realizacji w szkołach i przedszkolach granty oświatowe. W bieżącym roku szkolnym były to 53 granty, z czego 38 w szkołach podstawowych i 15 w miejskich przedszkolach. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 163 tys. zł. Granty są najczęściej prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci oraz jako konkursy.

Celem Przeglądu było zaprezentowanie najciekawszych grantów realizowanych w formie projektów edukacyjnych oraz upowszechnienie wśród uczestników przeglądu: metod rozwijania twórczego myślenia dzieci i młodzieży, doskonalenie pracy zespołowej i skutecznej komunikacji, rozwijanie umiejętności prezentacji pracy własnej i całego zespołu.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE