Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Podsumowanie „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”
14 maja 2019

W dniu 14 maja 2019 r. podczas sesji Rady Miasta Kutna miała miejsce uroczystość podsumowania „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”. Nagrody laureatom konkursu wręczyli Jacek Boczkaja - Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Mariusz Sikora – Przewodniczący Rady Miasta Kutno. Podsumowania dotychczasowych edycji konkursu dokonał dr Jarosław Kotliński - Naczelnik Wydziału Edukacji.

Prezydent Miasta Kutna nagrodził następujące prace dyplomowe:

  • Pani Zuzanny Kacy – autorki pracy magisterskiej na temat „Obiekt kultury jako element kształtowania życia miasta. Projekt Laboratorium Sztuki w Kutnie”- nagroda 5.000 zł brutto,
  • Pana Łukasza Gajewskiego – twórcy pracy magisterskiej pn. „Ocena bezpieczeństwa i warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Łęczyckiej i Krasińskiego w Kutnie, z wariantowymi propozycjami usprawnień” - nagroda 5.000 zł brutto,
  • Pana Alberta Kurzyńskiego twórcy pracy inżynierskiej na temat: „Koncepcja przekształcenia skrzyżowania ulic Troczewskiego, Łąkoszyńskiej, Piwnej i Leśmiana w Kutnie, w celu poprawy bezpieczeństwa i sprawności jego funkcjonowania” - nagroda 3.000 zł. brutto,
  • Pani Pauliny Łabęckiej, autorki pracy licencjackiej na temat „Zastosowanie instrumentów promocji w działalności klubów sportowych na przykładzie MKS Stal Bis Kutno” - nagroda 3.000 zł brutto.

Tegoroczna edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową po raz kolejny pokazuje duże zainteresowanie tematyką funkcjonowania Kutna wśród mieszkańców miasta i powiatu kutnowskiego studiujących na wyższych uczelniach.

- Cieszę się, że młodzi ludzie wywodzący się z Kutna, również ci obecnie mieszkający poza miastem, którzy mam nadzieję, że wrócą, dostrzegają bardzo istotne problemy występujące w mieście. Zgłoszone prace dotyczą szerokiego spektrum zagadnień. Komisje złożone z fachowców - pracowników naukowych rożnych uczelni - zwracały uwagę na bardzo wysoki poziom tych prac, na zaangażowanie. Chciałbym nagrodzonym i wszystkim którzy się zgłosili serdecznie podziękować i jeszcze raz pogratulować - mówi Jacek Boczkaja Zastępca Prezydenta Miasta.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 10 prac dyplomowych dotyczących Kutna. Do oceny zgłoszonych prac Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 28/2019 powołał dwie komisje konkursowe, które rekomendowały do nagrody finansowej 4 ww. prace dyplomowe.

Zadaniem Komisji Konkursowej nr 1 była ocena ofert konkursowych dotyczących: proponowanych rozwiązań komunikacyjnych w Kutnie, koncepcji budowy systemu wysoko sprawnej kogeneracji miejskiej ciepłowni oraz zapoznanie się z projektem budowy Laboratorium Sztuki w Kutnie. Komisja ta pracowała pod przewodnictwem Jacka Boczkai – Zastępcy Prezydenta Miasta Kutna. W pracach komisji uczestniczyła dr Małgorzata Żurada – zastępca przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutna i pracownicy naukowi z Politechniki Warszawskiej: dr inż. Jerzy Kwiatkowski i dr inż. architekt Anna Majewska oraz dr inż. Wiesław Młodożeniec z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przedstawicielami Prezydenta w komisji konkursowej byli: dr Jarosław Kotliński oraz Anna Michalska.

Druga komisja oceniała prace dotyczące organizacji i finansowania przez samorząd działalności kulturalnej, strategii komunikacyjnych w organizacji, zastosowanych instrumentów promocji w działalności MKS Stal Bis Kutno, wpływu wykorzystania zewnętrznych środków finansowych na rozwój społeczno-gospodarczy Kutna. Komisji tej przewodniczył Zbigniew Wdowiak – Zastępca Prezydenta Miasta Kutna. Oceny zgłoszonych prac dokonali m.in. Danuta Blus - przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutna oraz dr Krzysztof Grzegorzewski z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Komisje konkursowe zapoznały się z pisemnymi rekomendacjami prac, które zostały przygotowane przez ekspertów/specjalistów z danych dziedzin wiedzy. Recenzentami zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych byli najczęściej pracownicy naukowi takich uczelni jak m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Krakowska.

 

Laureatom konkursu gratulujemy przyznanych nagród i życzymy dalszych zawodowych oraz osobistych sukcesów.

Pliki do pobrania:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE