Konsultacje społeczne

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Raport z konsultacji dotyczących Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019


Zarządzenie Nr 171/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 11.10.2019 r. w sprawie ewaluacji procesu wdrażania Kutnowskiego Budżetu Obywateleskiego 2019


Zarządzenie Nr 102/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 5.06.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie Regulaminu wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Miasta Kutno


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno


Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno.


Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie trybu realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego


Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno dotyczących przystąpienia do realizacji modernizacji kompleksu sportowego boiska piłkarsko-baseballowego wraz z bieżnią okólną przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie.

Projekt kompleku boisk:

Ankieta interaktywna dostępna jest od 10 lutego do 15 lutego 2017 r.

aaa

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w sali konferencyjnej MOSiR w Kutnie w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 17:00.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE