Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Podsumowanie „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”
14 maja 2019

W dniu 14 maja 2019 r. podczas sesji Rady Miasta Kutna miała miejsce uroczystość podsumowania „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”. Nagrody laureatom konkursu wręczyli Jacek Boczkaja - Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, Mariusz Sikora – Przewodniczący Rady Miasta Kutno. Podsumowania dotychczasowych edycji konkursu dokonał dr Jarosław Kotliński - Naczelnik Wydziału Edukacji.

Prezydent Miasta Kutna nagrodził następujące prace dyplomowe:

  • Pani Zuzanny Kacy – autorki pracy magisterskiej na temat „Obiekt kultury jako element kształtowania życia miasta. Projekt Laboratorium Sztuki w Kutnie”- nagroda 5.000 zł brutto,
  • Pana Łukasza Gajewskiego – twórcy pracy magisterskiej pn. „Ocena bezpieczeństwa i warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Łęczyckiej i Krasińskiego w Kutnie, z wariantowymi propozycjami usprawnień” - nagroda 5.000 zł brutto,
  • Pana Alberta Kurzyńskiego twórcy pracy inżynierskiej na temat: „Koncepcja przekształcenia skrzyżowania ulic Troczewskiego, Łąkoszyńskiej, Piwnej i Leśmiana w Kutnie, w celu poprawy bezpieczeństwa i sprawności jego funkcjonowania” - nagroda 3.000 zł. brutto,
  • Pani Pauliny Łabęckiej, autorki pracy licencjackiej na temat „Zastosowanie instrumentów promocji w działalności klubów sportowych na przykładzie MKS Stal Bis Kutno” - nagroda 3.000 zł brutto.

Tegoroczna edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową po raz kolejny pokazuje duże zainteresowanie tematyką funkcjonowania Kutna wśród mieszkańców miasta i powiatu kutnowskiego studiujących na wyższych uczelniach.

- Cieszę się, że młodzi ludzie wywodzący się z Kutna, również ci obecnie mieszkający poza miastem, którzy mam nadzieję, że wrócą, dostrzegają bardzo istotne problemy występujące w mieście. Zgłoszone prace dotyczą szerokiego spektrum zagadnień. Komisje złożone z fachowców - pracowników naukowych rożnych uczelni - zwracały uwagę na bardzo wysoki poziom tych prac, na zaangażowanie. Chciałbym nagrodzonym i wszystkim którzy się zgłosili serdecznie podziękować i jeszcze raz pogratulować - mówi Jacek Boczkaja Zastępca Prezydenta Miasta.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 10 prac dyplomowych dotyczących Kutna. Do oceny zgłoszonych prac Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr 28/2019 powołał dwie komisje konkursowe, które rekomendowały do nagrody finansowej 4 ww. prace dyplomowe.

Zadaniem Komisji Konkursowej nr 1 była ocena ofert konkursowych dotyczących: proponowanych rozwiązań komunikacyjnych w Kutnie, koncepcji budowy systemu wysoko sprawnej kogeneracji miejskiej ciepłowni oraz zapoznanie się z projektem budowy Laboratorium Sztuki w Kutnie. Komisja ta pracowała pod przewodnictwem Jacka Boczkai – Zastępcy Prezydenta Miasta Kutna. W pracach komisji uczestniczyła dr Małgorzata Żurada – zastępca przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutna i pracownicy naukowi z Politechniki Warszawskiej: dr inż. Jerzy Kwiatkowski i dr inż. architekt Anna Majewska oraz dr inż. Wiesław Młodożeniec z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przedstawicielami Prezydenta w komisji konkursowej byli: dr Jarosław Kotliński oraz Anna Michalska.

Druga komisja oceniała prace dotyczące organizacji i finansowania przez samorząd działalności kulturalnej, strategii komunikacyjnych w organizacji, zastosowanych instrumentów promocji w działalności MKS Stal Bis Kutno, wpływu wykorzystania zewnętrznych środków finansowych na rozwój społeczno-gospodarczy Kutna. Komisji tej przewodniczył Zbigniew Wdowiak – Zastępca Prezydenta Miasta Kutna. Oceny zgłoszonych prac dokonali m.in. Danuta Blus - przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutna oraz dr Krzysztof Grzegorzewski z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Komisje konkursowe zapoznały się z pisemnymi rekomendacjami prac, które zostały przygotowane przez ekspertów/specjalistów z danych dziedzin wiedzy. Recenzentami zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych byli najczęściej pracownicy naukowi takich uczelni jak m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Krakowska.

 

Laureatom konkursu gratulujemy przyznanych nagród i życzymy dalszych zawodowych oraz osobistych sukcesów.

Pliki do pobrania:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE