Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Wyróżnieni z okazji Dnia Edukacji Narodowej
12 października 2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbyło się spotkanie, podczas którego nagrodami Prezydenta Miasta Kutna uhonorowani zostali nauczyciele miejskich szkół podstawowych i przedszkoli. W uroczystości udział wzięli Zbigniew Wdowiak - Zastępca Prezydenta Miasta, Mariusz Sikora - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kutno, Joanna Podemska - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji Rady Miasta Kutno, Mariusz Kozarski - Prezes Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Jolanta Bujalska - Kowalczyk - Przewodnicząca  Komisji Międzyzakładowej  NSSZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie, Wanda Poświatowska -  członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów,  pracownicy Wydziału Edukacji oraz dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli oraz szkół podstawowych.  

Zastępca Prezydenta Zbigniew Wdowiak skierował do nauczycieli serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie w sprawy wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Złożył również wyrazy uznania dla osiągnięć pedagogicznych kadry nauczycielskiej. Podziękował również za sprostanie trudnym wyzwaniom, przed jakimi stanęli nauczyciele w czasie zmian systemowych w oświacie. Na zakończenie Prezydent życzył pedagogom dużo satysfakcji płynącej z trudnej i odpowiedzialnej pracy z młodym pokoleniem oraz dalszych sukcesów w życiu zawodowym
i osobistym.

Za innowacyjne podejście do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Prezydent Miasta Kutno przyznał nagrody 24 nauczycielom. Wyróżnieni zostali:

Nauczyciele

 • Anna Dębska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 1
 • Julita Nowogórska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 4
 • Katarzyna Tomczak, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 4
 • Hanna Chmielecka, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 5
 • Wanda Baranowska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 6
 • Dorota Cichońska, nauczyciel mianowany, Szkoła Podstawowa nr 6
 • Alina Barczykowska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 7
 • Edyta Lewandowska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 7
 • Małgorzata Borucka, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 9
 • Małgorzata Margulska-Haczyk, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 9
 • Beata Paluchowska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 9
 • Grażyna Kaźmierska, nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka”
 • Jadwiga Karbowa, nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 8 „Promyczek”
 • Aneta Pietrzak, nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka”

         Dyrektorzy:

 • Jolanta Maras, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 5,
 • Grażyna Mojsiej, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 7,
 • Helena Matusiak, nauczyciel dyplomowany, Przedszkole Miejskie nr 16 "Calineczka"
 • Juliusz Sieradzon, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 2

Dyrektorzy nagrodzeni nagrodami rzeczowymi:

 • Jarosław Koszański, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 1,
 • Alicja Chmielecka, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Anita Lemańska, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 6,
 • Danuta Blus, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 9,
 • Małgorzata Wojciechowska, nauczyciel dyplomowany, Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

Nagroda Prezydenta Miasta Kutno dla "Lidera Edukacji Regionalnej":

 • Stanisław Wojdecki, nauczyciel dyplomowany, Szkoła Podstawowa nr 4

Ponadto z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy szkół podstawowych oraz przedszkoli nagrodzili nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Miłym akcentem spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej był występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE