Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

dla Miasta Kutno na lata 2015-2023

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kutno na lata 2015-2023” jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Na podstawie zawartej umowy, wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kutno na lata 2015-2023” jest firma Energoekspert Sp. z o.o., 40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a.

Do prawidłowego wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kutno na lata 2015-2023”, jak również zaplanowania realnych działań na jej terenie, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych na terenie miasta.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Kutno zwraca się z prośbą o udział w ankietyzacji przygotowanej przez firmę Energoekspert Sp. z o.o. i skierowanym do:

- indywidualnej zabudowy mieszkaniowej>> LINK DO ANKIETY

- przedsiębiorców >>LINK DO ANKIETY

 

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: pgn.kutno@energoekspert.com.pl

Papierowe arkusze ankiety można otrzymać i złożyć również w Urzędzie Miasta Kutno.

Uprzejmie proszę o dostarczenie ankiet do dnia 30.06.2015 roku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt z:

- firmą Energoekspert Sp. z o.o., tel. (+48) 32 / 351-36-70,

- Urzędem Miasta Kutno, tel. (+48) 24 / 253-11-61.

 

Dziękujemy mieszkańcom za wypełnienie ankiety oraz za przekazanie cennych informacji.

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kutno na lata 2015-2023.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE