Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Konsultacje społeczne - Program Współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi
15 października 2019

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współpracującymi z samorządem Miasta Kutno.


Celem spotkań będzie omówienie projektu "Programu współpracy na rok 2020 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz projektu uchwały dotyczącej zmian w „Wieloletnim Programie współpracy  Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021”.

 Konsultacje odbędą się w dniach:

1) w dniu  21 października 2019 roku, o godzinie 16.00 – spotkanie z zakresu kultury ;

2) w dniu  2 1 października 2019 roku, o godzinie 17.00 – spotkanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia; 

3) w dniu 21 października 2019 roku, o godzinie 18.00 – spotkanie z zakresu sportu i turystyki;

Miejsce spotkań branżowych: Dworek Modrzewiowy, ul. Narutowicza 20.

 

4) w dniu 24 października 2019 roku, o godzinie 16.00 – SPOTKANIE OGÓLNE.

Miejsce spotkania ogólnego: Kutnowski Dom Kultury (sala konferencyjna I piętro).

 

Program spotkań:

1. Informacja o bieżącej realizacji "Programu współpracy na rok 2019 Miasta Kutno …"

2. Omówienie projektów oraz konsultacje społeczne "Programu współpracy na rok 2020 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"” oraz zmian do „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” .

3. Przerwa – poczęstunek.

4. Dyskusja nt. projektów Programów.

5. Informacja o kontrolach prowadzonych przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (24 października).

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie spotkania.

Pliki do pobrania:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE