Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury
27 lutego 2018

Prezydent Miasta Kutno przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

DOTACJE OTRZYMUJĄ:

Zadanie 1:

Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie miasta Kutna oraz uroczystości patriotycznych, kultywowanie pamięci i dziedzictwa historycznego Kutna.

 1. Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 – nazwa zadania:IX Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna Obraz IX  - kwota dotacji: 30.000 zł
 2. Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Łódzka – nazwa zadania: Patriotyzm po harcersku – kwota dotacji: 14.000 zł
 3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: Urodziny Doktora – pamiętamy o Antonim Troczewskim – kwota dotacji: 16.340 zł
 4. Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – nazwa zadania: Festiwal Rock & Rose Fest – kwota dotacji: 30.000 zł
 5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: „Na krawędzi pamięci… rzecz o kutnowskich Żydach” – kwota dotacji: 18.560 zł
 6. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: X Festyn „Na ludowo
  w mieście róż”
  – kwota dotacji: 20.000 zł
 7. Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – nazwa zadania: IX Fireproof Festiwal Ognia – kwota dotacji: 30.000 zł

Łącznie: 158.900 zł

Zadanie 2:

Wsparcie wydawnictw książkowych, muzycznych i filmowych dotyczących Kutna lub jego mieszkańców.

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: Przygotowanie
  i publikacja „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” t. XXII
  – kwota dotacji: 9.900 zł
 2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – nazwa zadania: Wsparcie wydawnictw książkowych, muzycznych i filmowych dotyczących Kutna lub jego mieszkańców – kwota dotacji: 10.000 zł
 3. Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki – nazwa zadania: Wydanie płyty
  z muzyką Ludwika Teodora Płosajkiewicza oraz publikacji
  – kwota dotacji: 13.900 zł
 4. Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie – nazwa zadania: Nagranie i wydanie płyty jubileuszowej – kwota dotacji: 13.160 zł
 5. Społeczna Fundacja Miasta Kutna – nazwa zadania: Publikacja pt. „Polacy nic się nie stało. Patriotyzm oczami młodzieży” – kwota dotacji: 8.500 zł
 6. Kutnowskie Towarzystwo Historyczne – nazwa zadania: Druk Kutnowskiego Słownika Biograficznego t. IV – kwota dotacji: 9.000 zł

Łącznie: 64.460 zł

 

Zadanie 3:

Wsparcie ruchu artystycznego, w tym amatorskiego, a także popularyzacja lokalnej twórczości.

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego w Polsce – kwota dotacji: 6.000 zł
 2. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: „Folklor moją pasją” – warsztaty choreograficzne dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – kwota dotacji: 30.000 zł
 3. Stowarzyszenie Dom Pracy Twórczej „Nowa Wieś” – nazwa zadania: IV Ogólnopolski Plener Plastyczny „Kutno i róże” – kwota dotacji: 13.360 zł
 4. Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie – nazwa zadania: Udział zespołu wokalnego w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Magia Italiana” w Rimini – kwota dotacji: 6.000 zł
 5. Kutnowskie Towarzystwo Historyczne – nazwa zadania: Warsztaty tańca barokowego 2 edycja – kwota dotacji: 9.000 zł
 6. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: „Suita Spiska” – kultywowanie ginących tradycji folklorystycznych przygranicznej południowej części Polski w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – kwota dotacji: 30.000 zł

Łącznie: 94.360 zł.

 

Zadanie 4:

Edukacja kulturalna dorosłych mająca na celu aktywizację intelektualną i kulturalną  osób w wieku emerytalnym.

 1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – nazwa zadania: Edukacja kulturalna dorosłych mająca na celu aktywizację intelektualną i kulturalną osób w wieku emerytalnym – kwota dotacji: 30.000 zł
 2. Stowarzyszenie Pomocy LARIS – nazwa zadania: Dojrzali – Wspaniali – kwota dotacji: 5.120 zł

Łącznie: 35.120 zł.

 

Zadanie 5:

Organizacja i realizacja zadania „Tabliczka na Twój dom w barwach Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej” – zadanie przeznaczone do realizacji w wyniku Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – nazwa zadania: „Tabliczka na Twój dom w barwach Kutnowskiego Systemu Informacji Miejskiej” – kwota dotacji: 25.000 zł

Łącznie: 25.000 zł

 

Zadanie 6:

Kompleksowa organizacja i realizacja zadania „Koncerty rockowe – klubowe/plenerowe” – zadanie przeznaczone do realizacji w wyniku Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

 1. Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – nazwa zadania: Koncerty rockowe – klubowe/plenerowe”  - kwota dotacji: 25.000 zł

Łącznie: 25 000 zł

 

Z treścią Zarządzenia z ogłoszeniem wyników konkursu można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE