Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Podziękowania - Narodowe Święto Niepodległości
13 listopada 2017

Prezydent Miasta Zbigniew Burzyński składa serdeczne podziękowania

GŁÓWNYM ORGANIZATOROM

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W 2017 ROKU W KUTNIE:

- dyrekcji, nauczycielom i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego  PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty,

- dyrekcji i pracownikom miejskich instytucji kultury: Kutnowskiego Domu Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie,

- władzom, harcerzom i zuchom Hufca ZHP Kutno,

- Dziekanowi Kutnowskiemu ks. dr Jerzemu Swędrowskiemu – Proboszczowi Parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie,

- Dowódcy i pracownikom 3 Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Kutno,

- dyrekcji, nauczycielom i młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego za organizację Koncertu Galowego XX Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Głos Ojczyzny" - "Polskie drogi do Niepodległości" w dniu 9 listopada br.

Za oprawę muzyczną składamy podziękowania ORKIESTRZE KWB PAK Z KONINA, chórowi uczniów kutnowskich szkół, Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej oraz Chórowi SPERANZA, a za zabezpieczenie imprezy Straży Miejskiej oraz Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie.

Za organizację wystawy plenerowej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego dziękujemy:

- Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,

- Wójtowi Gminy Kutno Jerzemu Bryle,

- OSP Dąbrowszczak,

- OSP Komadzyn i Stary Klonowiec,

a także następującym grupom rekonstrukcji historycznej, fundacjom, stowarzyszeniom, firmom:

- Stowarzyszenie Pułk 37 z Kutna,

- Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej z Torunia,

- Fundacja Ochrony Zabytków Militarnych z Nasielska,

- GRH 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,

- Biuro Rekonstrukcyjno – Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej z Siennicy,


Dziękujemy kutnowskim firmom za pomoc w realizacji święta:

- VELAGO,

- FHU„BAJKA” z Franciszkowa,

- Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych ABN sp. z o.o.,

- DROGON,

- WIT-MAR,

- MARKAZ,

- MPC

Dyrektorom, nauczycielom i uczniom kutnowskich szkół podstawowych oraz gimnazjów dziękujemy za udział w CHÓRZE UCZNIÓW KUTNOWSKICH SZKÓŁ, który wystąpił podczas uroczystości.

Ponadto dziękujemy za udział w uroczystości pocztom sztandarowym, delegacjom składającym kwiaty oraz MIESZKAŃCOM MIASTA KUTNA.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE