Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Oświadczenie Miasta Kutna
31 października 2019

W związku z informacjami na temat sytuacji finansowej kutnowskiej koszykówki, Urząd Miasta Kutna wyjaśnia, że zarówno Stowarzyszenie Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket Kutno, jak i Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket Kutno S.A. to niezależne od miasta podmioty, które samodzielnie i suwerennie prowadzą działalność sportową, korzystając również ze wsparcia sponsorów.

Miasto dofinansowuje organizację szkolenia i udział w zawodach sportowych w oparciu o konkretne zasady określone w uchwale Rady Miasta Kutna, dotyczącej finansowania sportu. Mając na uwadze popularność koszykówki, Miasto rokrocznie przeznacza środki finansowe na jej funkcjonowanie.

Wykorzystanie środków finansowych, przekazanych Stowarzyszeniu Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket oraz Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Pro-Basket Kutno S.A w formie dotacji, podlegało kontroli przez Biuro Sportu i Turystyki oraz Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli. Należy tu dodać, że Miasto nie może kontrolować całości działalności finansowej klubów, a jedynie przekazywane dotacje. Zadania pod względem merytorycznym realizowane były prawidłowo, natomiast szczegółowa kontrola finansowa wykazała, że nie wszystkie wydatki kwalifikowały się do rozliczeń dotacji. W związku z powyższym powstały zobowiązania finansowe klubu wobec miasta, które obecnie wynoszą ok. 400 tys. zł. Zobowiązania do marca br. klub regulował zgodnie z wydanymi decyzjami.

Mając na uwadze osiągane wyniki sportowe drużyn i duże zainteresowanie kibiców, Samorząd uznaje za celowe dalsze dofinansowywanie klubu w zakresie organizacji szkoleń i udziału w rozgrywkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Miasto podjęło decyzję o stworzeniu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji warunków do dalszego uprawiania koszykówki przez dzieci i młodzież.

W odniesieniu do rozgrywek I-ligowego zespołu Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket S.A., Miasto podtrzymuje deklaracje wsparcia finansowego drużyny, jednakże niezbędne jest wywiązanie się klubu z wymagalnych zobowiązań wobec miasta w wysokości ok. 121 tys. zł oraz wobec innych podmiotów.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE