Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Najlepsi w roku szkolnym 2017/ 2018
21 czerwca 2018

W dniu 20 czerwca w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca miało miejsce uroczyste podsumowanie wyników i osiągnięć uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/ 2018. Najlepsi uczniowie otrzymali wyróżnienia i nagrody.

Uroczystość rozpoczął występ Zespołu BAŁAGAN z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Wdowiak, który powiedział o podjętych przez samorząd miejski działaniach, w celu dostosowania szkół do założeń reformy, w tym utworzeniu klasopracowni przedmiotowych i przystosowaniu szkół do przyjęcia małych dzieci. Wskazał na ponoszone przez samorząd wydatki finansowe wynikające z reformy. Podkreślił również zjawisko zmian kadrowych w szkołach, które polegają na zmianie miejsca pracy, lub uzupełnianiu bądź dopełnianiu etatu. Zmiany te z jednej strony powodują rotację w zatrudnianiu nauczycieli lecz z drugiej strony są gwarantem zachowania miejsca pracy. Zastępca Prezydenta podkreślił zaangażowanie uczniów i nauczycieli w realizację dodatkowych zajęć w szkołach i przedszkolach w ramach miejskich grantów oświatowych. Pogratulował także bardzo dobrych i dobrych wyników w nauce, w tym na egzaminie gimnazjalnym w 2018 roku. Podkreślił sukcesy uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i olimpiadzie językowej.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej Prezydent Zbigniew Burzyński przekazał serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę pani Danucie Blus Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz panu Juliuszowi Sieradzonowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2.

Za uzyskanie najwyższych w Kutnie wyników na egzaminie gimnazjalnym, organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nagrodzeni zostali:

Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Kutnie:

1. Milena Jankowska

2. Piotr Muliński

3. Anna Olesińska

4. Sylwia Ignaczewska

5. Jakub Kopeć

6. Maciej Pluta

7. Mateusz Kowalski

8. Nikola Janiak

9. Kacper Szwarc

10. Zuzanna Królikowska

 

Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie:

1. Aleksandra Szymczak

2. Julia Urbaniak

3. Jakub Rojewski

4. Małgorzata Biernacka

5. Kacper Góral

6. Juliusz Jaworski

7. Michał Kubicki

8. Julia Małecka

9. Karolina Rosiak

10. Paulina Neugebauer

 

Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Kutnie:

1. Paulina Rozalia Pietrzak

2. Klaudia Tomczak

3. Michał Kwiatkowski

 

Nagrodzeni zostali również laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki

• Julia Antczak - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły

• Zuzanna Biernacka - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

• Nina Nowacka - Finalista Wojewódzkiego Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

• Alicja Sadowska - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

• Maria Wawrzyńczak - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

• Paulina Poniszewska - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

• Jakub Marczak - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

• Kornel Grzelak - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych

• Dawid Jakubiak - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych

 

Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Kutnie

• Piotr Michał Muliński - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów

Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie

• Piotr Gabriel Senica - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów

• David Alexander Sombati - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, Laureat VIII Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

• Adam Kubiak - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla uczniów gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów

• Małgorzata Biernacka - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów

• Jakub Rojewski - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów

• Michał Olesiński - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów.

 

Prezydent Zbigniew Burzyński przyznał I nagrodę zespołowi uczniów Gimnazjum nr 2 w Kutnie i nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie Pani Annie Woś za zajęcie I miejsca w III edycji Konkursu dla gimnazjalistów na najlepszy projekt edukacyjny.

Skład nagrodzonego zespołu:

• Michał Olesiński

• Gracjan Rybiński

• Michał Michalak

• Juliusz Jaworski

• Magdalena Maj

• Szymon Kolczyński

• Karolina Walczak.

 

Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi za udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym pn. „Liga Matematyczna”, zorganizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Kutno. Celem konkursu było m.in. rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania matematyką, pogłębianie uzdolnień matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. Od grudnia do czerwca odbyły się 4 etapy konkursu. Status laureata konkursu uzyskali następujący uczniowie:

• Natalia Jaworska – Szkoła Podstawowa nr 1

• Mateusz Hinz – Szkoła Podstawowa nr 4

• Karolina Wesołek i Barbara Kruszyna - Szkoła Podstawowa nr 5

• Nadia Czarnecka i Miłosz Mikołajczyk – Szkoła Podstawowa nr 6

• Piotr Płuciennik – Szkoła Podstawowa nr 7

• Milena Siergiej – Szkoła Podstawowa nr 9

Prezydent przekazał podziękowania pani Dorocie Kraska, konsultantowi Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu za 2-letnie koordynowanie sieci współpracy wśród nauczycieli matematyki uczących w kutnowskich szkołach oraz za zorganizowanie Ligi Matematycznej. Ponadto serdeczne podziękowania Prezydent skierował również do pani Sylwii Borzuchowskiej, wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 za współorganizowanie sieci współpracy wśród nauczycieli matematyki Miasta Kutna.

Za podjęcie w roku szkolnym 2017/2018 szczególnie twórczych i innowacyjnych działań w zakresie edukacji nagrodami finansowymi uhonorowane zostały następujące przedszkola i szkoły:

• Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”

• Przedszkole Miejskie nr 8 „Promyczek"

• Przedszkole Miejskie nr 15 „Bajka”

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

• Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły.

Prezydent podziękował także zaangażowanym we współorganizację miejskiej uroczystości pn. „NIEPODLEGŁOŚĆ JEST SŁODKA” pani Arlecie Kacprzak – Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 5 „Stokrotka”, pani Agnieszce Ciesielskiej – Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 i panu Juliszowi Sieradzonowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2.

W trakcie uroczystości wokalne talenty zaprezentowali członkowie zespołów: BAŁAGAN, CZARY MARY i ABRAKADABRA z Młodzieżowego Domu Kultury, prowadzeni przez panią Katarzynę Rojewską.

Na zakończenie Prezydent Zbigniew Burzyński złożył podziękowania dyrektorom i nauczycielom za pracę w kończącym się roku szkolnym. Nagrodzonym uczniom i ich rodzicom pogratulował sukcesów oraz wszystkim uczestnikom uroczystości życzył, by nadchodzące wakacje były spokojne, bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE