Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Przegląd Kutnowskich Grantów Oświatowych
15 czerwca 2018

W dniu 14 czerwca w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbył się Przegląd Kutnowskich Grantów Oświatowych. Organizatorem Przeglądu jest Prezydent Miasta Kutna. W Przeglądzie wzięły udział przedszkola i szkoły, prowadzone przez Miasto Kutno, które brały udział w VIII edycji miejskich grantów.

Celem Przeglądu było zaprezentowanie najciekawszych grantów realizowanych w formie projektów edukacyjnych oraz upowszechnienie wśród uczestników przeglądu: metod rozwijania twórczego myślenia dzieci i młodzieży, doskonalenie pracy zespołowej i skutecznej komunikacji, rozwijanie umiejętności prezentacji pracy własnej i całego zespołu.

Zgłoszenia do Przeglądu dokonywał dyrektor przedszkola/szkoły we współpracy z nauczycielami. Liczba zgłaszanych do Przeglądu prezentacji scenicznych była proporcjonalna do liczby realizowanych grantów oświatowych. O wyborze formy prezentacji autonomicznie decydowała szkoła lub przedszkole. Przyjęto założenie, że czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.

Uczestnikami przeglądu byli dyrektorzy kutnowskich przedszkoli i szkół, nauczyciele realizujący granty (aktualnej i minionych edycji) oraz nauczyciele zaproszeni do wymiany doświadczeń.

W I części Przeglądu uczestniczyło 6 miejskich przedszkoli, które zaprezentowały 7 realizowanych przez siebie grantów. W tym celu wykorzystano możliwości wynikające z technologii informacyjnej, łącząc je z występem dzieci.

W II turze Przeglądu wzięły udział szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne. W tej części wykorzystano także różnorodne formy prezentacji. Dominowały: prezentacje multimedialne, wystawy tematyczne oraz występy sceniczne dzieci.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE