Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Zakończono budowę Centrum Seniora!
8 czerwca 2018

Zgodnie z przewidywanym terminem zakończono budowę Centrum Seniora przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11. Obecnie trwają czynności odbiorowe obiektu. Kontynuowane również będą prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Rozbudowa Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego „Wspólny Dom" o dodatkowe skrzydło o powierzchni około 500 m2 pozwoliła na rozszerzenie oferty usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. Zadania, które będą realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej – Centrum Seniora to zapewnienie posiłku tym mieszkańcom miasta, którzy własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić oraz świadczenie usług opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dodatkowo w DDPS – Centrum Seniora będą prowadzone usługi integracyjno-kulturalne skierowane do mieszkańców miasta w wieku senioralnym.

Wykonawcą zadania jest firma Z.U.H. FUREX Zbigniew Furmański. Koszt zadania wyniósł ok. 2 mln zł. Projekt pt. Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno - Centrum Seniora" został zrealizowany przy wsparciu środków unijnych w wysokości ok. 1,4 mln zł.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE