Terminy odbioru odpadów pozostałych/problemowych

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
TERMINY ODBIORU ODPADÓW 
Punkty selektywnej zbiórki odpadów
 
1. Przeterminowane leki - każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddawać przeterminowane leki w ośmiu stałych punktach:
 • Apteka – ul. Zamoyskiego 4
 • Apteka – ul. Sienkiewicza 6
 • Apteka – ul. Grunwaldzka 1
 • Apteka – ul. Jana Pawła II 3
 • Apteka – ul. Adama Mickiewicza 5
 • Apteka – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 46
 • Apteka – ul. Bolesława Chrobrego 12
 • Apteka – ul.  Stefana kard. Wyszyńskiego 5 (Kaufland)
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz chemikalia –  mieszkańcy będą mogli bezpłatnie dostarczyć do czterech przemiennych punktów gromadzenia odpadów rozmieszczonych na poszczególnych osiedlach miasta (harmonogram poniżej). Zbiórka trwać będzie od 13:00 do 17:00.
 • osiedle Dybów - ul. Wiosenna – pierwszy wtorek każdego miesiąca
 • osiedle Grunwald - ul. Grunwaldzka 8 – drugi wtorek każdego miesiąca;
 • osiedle Tarnowskiego - ul. Tarnowskiego 42 – trzeci wtorek każdego miesiąca;
 • osiedle Centrum - ul. B. Śniadeckich 6/3 – czwarty wtorek każdego miesiąca,
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.       
Odbiór odpadów w miesiącach: kwiecień, sierpień.
 • osiedle Dybów - ul. Wiosenna – pierwsza środa miesiąca;
 • osiedle Grunwald - ul. Grunwaldzka 8 – druga środa miesiąca;
 • osiedle Tarnowskiego - ul. Tarnowskiego 42 – trzecia środa miesiąca;
 • osiedle Centrum - ul. B. Śniadeckich 6/3 – czwarta środa miesiąca.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe.
Odbiór odpadów w miesiącach: kwiecień, sierpień.
 • osiedle Dybów- ul. Wiosenna – pierwszy czwartek miesiąca;
 • osiedle Grunwald - ul. Grunwaldzka 8 – drugi czwartek miesiąca;
 • osiedle Tarnowskiego - ul. Tarnowskiego 42 – trzeci czwartek miesiąca;
 • osiedle Centrum - ul. B. Śniadeckich 6/3 – czwarty czwartek miesiąca.
Ponadto odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, można nieodpłatnie dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Łąkoszyńskej 127, w godzinach otwarcia punktu (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w czwartki w godzinach od 11:00 do 18:00). 
 
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE