Nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Twórcy Kultury 2016

6 września 2016 roku podczas jubileuszowego wernisażu pani Krystyny Brzozowskiej Prezydent Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcami: Zbigniewem Wdowiakiem, Jackiem Boczkają oraz Przewodniczącym Rady Miasta Kutno wręczyli artystce Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii całokształt dokonań artystycznych (nagroda finansowa 5000 zł brutto).

Pani Krystyna Brzozowska obchodzi w roku 2016 50-lecie pracy twórczej. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi, członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Przez wiele lat upowszechniała wiedzę o sztuce, ucząc w kutnowskich liceach plastyki. Znaczną część jej dorobku artystycznego stanowią obrazy przedstawiające pejzaże Kutna. Swoją twórczość prezentowała na 30 wystawach zbiorowych oraz 14 indywidualnych. Prace Pani Krystyny znajdują się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Regionalnego w Kutnie, Muzeum Zamek w Oporowie, galeriach w Płocku, Włocławku, Warszawie oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Za swoją działalność artystyczną była kilkakrotnie nagradzana, między innymi w 1986 roku medalem za szczególne zasługi dla rozwoju Kutna w 600-lecie nadania praw miejskich, 1988 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, 1994r. Nagrodą Prezydenta Kutna za działalność kulturalną oraz 1995r. Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności.

 

 

 

 

 

W dniu 27 października 2016 roku w Kutnowskim Domu Kultury miała miejsce uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno w dziedzinie kultury dla Kutnowskiego Teatru Amatorskiego im. A. Fredry za inicjatywę i działalność teatru oraz za pierwszą sztukę - „Zemstę” Aleksandra Fredry (nagroda finansowa 3000 zł brutto). Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcą Prezydenta Zbigniewem Wdowiakiem przekazali nagrodę na ręce pomysłodawczyni oraz założycielki teatru - Pani Jadwigi Kubiak.

Działalność Kutnowskiego Teatru Amatorskiego zasługuje na szczególne uznanie ze względu na ich społeczny i kulturalny wymiar. W ubiegłym roku członkowie grupy podjęli prace nad tekstem Aleksandra Fredry „Zemsta”. Prace nad przygotowaniem kolejnej premiery trwały kilka miesięcy. Sztukę pierwszy raz można było obejrzeć 1 października 2015 roku. Spektakl odniósł ogromny sukces, aktorzy zostali uhonorowani owacją na stojąco. Spektakl odniósł ogromny sukces, w krótkim czasie obejrzało go ponad 1000 osób.

Spektakl "Zemsta" stworzyły następujące osoby:

 • Weronika Urbaniak
 • Stanisław Kołodziejczak
 • Helena Kowalska
 • Krzysztof Murzynowski
 • Stefania Szadkowska
 • Bartłomiej Sawicki
 • Dariusz Mikulski
 • Stanisław Borkowski
 • Jerzy Gawłowski
 • Michał Sinior
 • Jan Adamczewski
 • Sławomir Modrzejewski.

 

 

Foto: Adam Pietrusiak

 

 

 

Twórcy Kultury 2015

Podczas 41. Święta Róży na pl. Piłsudskiego prezydenci miasta wraz z przewodniczącym Rady Miasta Kutna wręczyli nagrody za upowszechnianie i ochronę kultury.

Nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury zostały przyznane po raz trzeci.

W terminie do dnia 10 maja 2015 roku wpłynęło 6 wniosków o przyznanie Nagrody dla:

1.    Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej - I kategoria za osiągnięcia w minionym roku,

2.    Pani Agnieszki Dąbrowskiej-Walczak - II kategoria za całokształt działalności,

3.    Pani Doroty Ciołkowskiej – II kategoria za całokształt działalności,

4.    Pani Grażyny Rzymkowskiej - II kategoria za całokształt działalności,

5.    Pana Andrzeja Wojtczaka - II kategoria za całokształt działalności,

6.    Pani Grażyny Baranowskiej - II kategoria za całokształt działalności,

Prezydent nagrodził za całokształt dokonań artystycznych Grażynę Baranowską, która otrzymała nagrodę finansową w wysokości 5000 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Działalność Pani Grażyny Baranowskiej zasługuje na szczególne uznanie ze względu na jej społeczny i kulturalny wymiar. Pani Grażyna Baranowska pracuje od ponad 40 lat w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, w której zajmuje się m.in. promocją polskiej literatury najnowszej, zwłaszcza poezji. Kutno zawdzięcza Jej możliwość spotkań z najwybitniejszymi i najciekawszymi poetami polskimi. Od 2007 roku realizuje cykliczną autorską imprezę Wrześniowe Hausty Poetyckie. Od 10 lat koordynuje Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza oraz Festiwal im. Szaloma Asza, jest propagatorka jego twórczości, autorką poświęconych mu artykułów. Prywatnie zajmuje się twórczością poetycką, eseistyczną i krytyczno-literacką, publikuje na łamach pism artystyczno-literackich, jest redaktorką wielu książek, w tym autorów z Kutna, współautorką książki eseistycznej. Otacza opieką merytoryczną kutnowskich debiutantów. Przez wiele lat animowała liczne wydarzenia kulturalne, które integrowały i promowały twórców kultury regionu kutnowskiego. Ze względu na Jej dokonania oraz wiedzę bardzo często zapraszana jest do jury konkursów literackich i recytatorskich. Jako osoba aktywna społecznie, dla wielu mieszkańców  identyfikowana  jest z Biblioteką.

 

Nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku otrzymała Katarzyna Karolak-Rojewska (nagroda finansowa 3000 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:

Działalność i twórczość Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej zasługują na szczególne uznanie ze względu na ich społeczny i kulturalny wymiar. Pani Katarzyna Karolak-Rojewska była twórcą i współtwórcą wielu wydarzeń artystycznych, a także publikacji oraz koncertów muzycznych. Rok 2014 był rokiem szczególnie bogatym w wydarzenia i sukcesy artystyczne osiągnięte przez dzieci i młodzież pracujące pod kierunkiem Pani Katarzyny. Do najważniejszych należą sukcesy na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Magia Italiana” w Rimini we Włoszech oraz zdobycie GRAND PRIX przez Huberta Smolińskiego w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Tańca „Aleksandrowska Wiosna”. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem zrealizowanym w zeszłym roku pod jej kierownictwem artystycznym i logistycznym była produkcja musicalu „Akademia Pana Kleksa”.

 

 

 

 

 

 

Foto: Jarosław Makowski z Kutnowskiego Domu Kultury

 

Twórcy Kultury 2014

W Centrum Teatru, Muzyki i Tańca prezydent Kutna i dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury wręczyli nagrody prezydenta miasta za upowszechnianie i ochronę kultury.

Nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury zostały przyznane po raz drugi. Prezydent nagrodził za całokształt dokonań artystycznych Teresę Mosingiewicz (nagroda finansowa 5000 zł brutto) oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku - Aleksandrę Wiwałę (nagroda finansowa 3000 zł brutto). Teresa Mosingiewicz (była dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury) otrzymała również prestiżowe wyróżnienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego - medal "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Podziękowanie otrzymali także mecenasi kultury: Mieczysław Wośko - prezes Polfarmex SA, Mirosław Szałkowski - prezes KZD "Exdrob", Krzysztof Jatczak - prezes Zarządu Tonsmeier Centrum SA. Ponadto słowa podziękowań skierowane zostały dla Katarzyny Brauer, właścicielki Hotelu i Restauracji "Rondo". Na spotkaniu wystąpiła z koncertem Dorota Osińska (z zespołem), polska aktorka i piosenkarka, związana z Teatrem Rampa w Warszawie. Do tej pory występowała m.in. na scenach muzycznych i teatralnych w Polsce, USA, Kanadzie, Niemczech i Francji. W swoim dorobku wokalnym ma dwie płyty.

Spotkanie poprowadzili: Michał Adamski - naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miasta oraz Weronika Lenarczyk - kierownik Działu Organizacji Imprez w KDK-u.

fot. Adam Pietrusiak
 
fot. Adam Pietrusiak
 
fot. Adam Pietrusiak
 
fot. Adam Pietrusiak

 

Twórcy Kultury 2013

Podczas Sesji Rady Miasta Kutno Prezydent Miasta wręczył nagrody Prezydenta w dziedzinie twórczości artystycznej w 2013 roku dla Pani Joanny Zielińskiej i Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego. Prezydent przychylił się do propozycji Kapituły Nagrody.

Pani Joanna Zielińska zostałauhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Kutna w I kategorii za wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji projektów dotyczących promocji i upowszechniania kultury, które miały wpływ na wizerunek kulturalny miasta w 2012 roku (nagroda finansowa 3000 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:

Pani Joanna Zielińska prowadzi działalność w zakresie upowszechniania tańca w Kutnie i kraju oraz bierze udział w prestiżowych przedsięwzięciach o charakterze artystycznym. Kapituła doceniła realizację zadań wpływających na wizerunek kulturalny miasta Kutna i aktywizację społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zespoły prowadzone przez Panią Joannę Zielińską zdobyły wiele nagród w konkursach tanecznych. Rok 2012 okazał się szczególnie istotny dla rodzaju działalności artystycznej prowadzonej w Kutnowskim Domu Kultury i rozwoju tańca w Kutnie.

W II kategoriiza całokształt dokonań/ działalności artystycznej Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno otrzymał Pan Tomasz Piotr Czyżewski (nagroda finansowa 5000 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru:

Nagroda dla Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego została przyznana za całokształt dokonań artystycznych, w szczególności za organizację wydarzeń kulturalnych pod szyldem „Galeria Środek Europy”, autorstwo pierwszego muralu na „Ścianie Poetów”, aranżacje florystyczne na Święcie Róży, realizację naukowo-artystycznego projektu „Pejzaż rudymentarny” oraz liczne wystawy autorskie w Kutnie i na forum ogólnopolskim (m.in. ”Męskie Obszary Sztuki”). Działalność artystyczna Pana Tomasza Czyżewskiego zasadniczo wykracza poza pracę związaną z Muzeum Regionalnym  w Kutnie i zasługuje na szczególne uznanie.

Wnioski złożone w I kategorii:za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku:

- dla Joanny Zielińskiej, 

- dla Marii Stępniak.

Wnioski złożone w II kategorii:całokształt dokonań artystycznych

- dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej,

- dla Pana Krzysztofa Ryzlaka,

- dla Pana Artura Fryza,

- dla Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej,

- dla Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego.

 

 

  

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Należy uwzględnić we wniosku o przyznanie nagrody kategorię, w której będzie ona przyznana.

Zarządzenie Nr 92/2014 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie "Przyznania nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury"

Zarządzenie Nr 158/2013 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: "Przyznania nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury"

Uchwała Rady Miasta Kutno z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu jej przyznawania

Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - PDF

Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - DOC

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE