Nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

 

Twórcy Kultury 2014

W Centrum Teatru, Muzyki i Tańca prezydent Kutna i dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury wręczyli nagrody prezydenta miasta za upowszechnianie i ochronę kultury.

Nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury zostały przyznane po raz drugi. Prezydent nagrodził za całokształt dokonań artystycznych Teresę Mosingiewicz oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku - Aleksandrę Wiwałę. Teresa Mosingiewicz (była dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury) otrzymała również prestiżowe wyróżnienie ministra kultury i dziedzictwa narodowego - medal "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Podziękowanie otrzymali także mecenasi kultury: Mieczysław Wośko - prezes Polfarmex SA, Mirosław Szałkowski - prezes KZD "Exdrob", Krzysztof Jatczak - prezes Zarządu Tonsmeier Centrum SA. Ponadto słowa podziękowań skierowane zostały dla Katarzyny Brauer, właścicielki Hotelu i Restauracji "Rondo". Na spotkaniu wystąpiła z koncertem Dorota Osińska (z zespołem), polska aktorka i piosenkarka, związana z Teatrem Rampa w Warszawie. Do tej pory występowała m.in. na scenach muzycznych i teatralnych w Polsce, USA, Kanadzie, Niemczech i Francji. W swoim dorobku wokalnym ma dwie płyty.

Spotkanie poprowadzili: Michał Adamski - naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miasta oraz Weronika Lenarczyk - kierownik Działu Organizacji Imprez w KDK-u.

fot. Adam Pietrusiak
 
fot. Adam Pietrusiak
 
fot. Adam Pietrusiak
 
fot. Adam Pietrusiak

 

Twórcy Kultury 2013

Podczas Sesji Rady Miasta Kutno Prezydent Miasta wręczył nagrody Prezydenta w dziedzinie twórczości artystycznej w 2013 roku dla Pani Joanny Zielińskiej i Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego. Prezydent przychylił się do propozycji Kapituły Nagrody.

Pani Joanna Zielińska zostałauhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Kutna w I kategorii za wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji projektów dotyczących promocji i upowszechniania kultury, które miały wpływ na wizerunek kulturalny miasta w 2012 roku.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Joanna Zielińska prowadzi działalność w zakresie upowszechniania tańca w Kutnie i kraju oraz bierze udział w prestiżowych przedsięwzięciach o charakterze artystycznym. Kapituła doceniła realizację zadań wpływających na wizerunek kulturalny miasta Kutna i aktywizację społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zespoły prowadzone przez Panią Joannę Zielińską zdobyły wiele nagród w konkursach tanecznych. Rok 2012 okazał się szczególnie istotny dla rodzaju działalności artystycznej prowadzonej w Kutnowskim Domu Kultury i rozwoju tańca w Kutnie.

W II kategoriiza całokształt dokonań/ działalności artystycznej Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno otrzymał Pan Tomasz Piotr Czyżewski.

Uzasadnienie wyboru:

Nagroda dla Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego została przyznana za całokształt dokonań artystycznych, w szczególności za organizację wydarzeń kulturalnych pod szyldem „Galeria Środek Europy”, autorstwo pierwszego muralu na „Ścianie Poetów”, aranżacje florystyczne na Święcie Róży, realizację naukowo-artystycznego projektu „Pejzaż rudymentarny” oraz liczne wystawy autorskie w Kutnie i na forum ogólnopolskim (m.in. ”Męskie Obszary Sztuki”). Działalność artystyczna Pana Tomasza Czyżewskiego zasadniczo wykracza poza pracę związaną z Muzeum Regionalnym  w Kutnie i zasługuje na szczególne uznanie.

Wnioski złożone w I kategorii:za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku:

- dla Joanny Zielińskiej, 

- dla Marii Stępniak.

Wnioski złożone w II kategorii:całokształt dokonań artystycznych

- dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej,

- dla Pana Krzysztofa Ryzlaka,

- dla Pana Artura Fryza,

- dla Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej,

- dla Pana Tomasza Piotra Czyżewskiego.

 

 

  

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Należy uwzględnić we wniosku o przyznanie nagrody kategorię, w której będzie ona przyznana.

Zarządzenie Nr 92/2014 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie "Przyznania nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury"

Zarządzenie Nr 158/2013 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: "Przyznania nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury"

Uchwała Rady Miasta Kutno z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu jej przyznawania

Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - PDF

Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - DOC

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie