Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
79. rocznica Zbrodni Katyńskiej
8 kwietnia 2019

W dniu 7 kwietnia br. odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Udział w uroczystościach wzięli: Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego Marek Jędrzejczak, Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Wdowiak - przewodniczący Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej, Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Ciąpała wraz z Radnymi Rady Powiatu Kutnowskiego, Przewodniczący Rady Miasta Kutno Mariusz Sikora wraz z Radnymi Rady Miasta Kutno, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Joanną Kajszczarek, przedstawiciele Związku Sybiraków, stowarzyszenia kombatanckie z terenu powiatu kutnowskiego, członkowie Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej, NSZZ "Solidarność" Rada Podregion Kutno, przedstawiciele służb mundurowych: wojska polskiego, policji, straży pożarnej, instytucji kultury, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, młodzież szkół kutnowskich, przedstawiciele partii politycznych oraz mieszkańcy powiatu kutnowskiego.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w Sanktuarium pw. Najświętszej Marii Panny w Głogowcu celebrowana przez ks. proboszcza Piotra Kalisiaka w intencji pomordowanych na Wschodzie.

Następnie zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny pod Pomnik Katyński. Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński w krótkim przemówieniu okolicznościowym oddał hołd pomordowanym w Katyniu i innych miejscach stalinowskich zbrodni.

Władze Związku Radzieckiego oraz polscy komuniści przez pół wieku ukrywali prawdę o tej makabrycznej zbrodni i jej rzeczywistych sprawcach. Tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. To wielka zasługa Rodzin Katyńskich, ich walki o pamięć o swoich bliskich, a więc także – o pamięć i tożsamość Polski.

Również dzięki wysiłkom Rodziny Katyńskiej znamy z imienia i nazwiska pomordowanych Synów ziemi kutnowskiej. Byli to nauczyciele, inżynierowie, funkcjonariusze policji państwowej, oficerowie i żołnierze wojska polskiego, pełniący służbę m.in. w 37. Pułku Ziemi Łęczyckiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego. (...)Dziś, w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, wracamy pamięcią do tamtych dni, by nigdy nie zapomnieć o wiernych synach Rzeczpospolitej. By czczono pamięć tych, którym odmówiono podstawowych ludzkich praw: do umiłowania własnej ojczyzny i walki o jej niepodległość.

Następnie przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, powiatowych, delegacje kombatantów, Rodzin Katyńskich, służb mundurowych, NSZZ „Solidarność”, stowarzyszeń i organizacji, harcerze oraz młodzież szkolna złożyli wiązanki pod Pomnikiem Katyńskim.

Na zakończenie uroczystości odegrano „Marsz Sybiraków” i odśpiewano „Rotę”.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie. Wartę honorową wystawili harcerze hufca ZHP Kutno.

Obchody zorganizowała Kutnowska Rada Pamięci Narodowej przy współpracy z NSZZ „Solidarność” Podregion Kutno.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE