Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Uroczyste ślubowanie Prezydenta oraz Radnych Rady Miasta Kutno
20 listopada 2018

Podczas I Sesji Rady Miasta Kutno, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Łodzi, miało miejsce uroczyste przekazanie p. Zbigniewowi Burzyńskiemu zaświadczenia o wyborze na urząd Prezydenta Miasta Kutno. Następnie złożył ślubowanie wypowiadając słowa roty: "Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta."

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej pAndrzej Trzaskalski wraz z pozostałymi członkami komisji wręczyli zaświadczenia o wyborze na radnych VIII Kadencji. Rada Miasta stwierdziła wygaśnięie mandatu p. Jacka Boczkai i p. Zbigniewa Wdowiaka w związku z powołaniem na funkcję Zastępców Prezydenta Miasta.

Radni VIII Kadencji Rady Miasta Kutno:

 • Blus Danuta
 • Chojnacki Grzegorz Waldemar
 • Czechowski Bartosz Paweł
 • Feliniak Robert
 • Jóźwiak Rafał Aleksander
 • Kołodziejski Janusz Jacek
 • Łucki Michał
 • Markiewicz Paweł
 • Małachowski Robert
 • Matusiak Krzysztof Stanisław
 • Olesiński Arkadiusz
 • Podemska Joanna Aleksandra
 • Rędzikowski Tomasz
 • Rzymkowska Ewa
 • Sikora Mariusz
 • Stępniewski Robert Marcin
 • Tomczak Krystyna
 • Walczak Łukasz
 • Włodarczyk Beata
 • Wyroślak Agnieszka
 • Żurada Małgorzata Maria

Bezwzględną większością głosów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Kutno wybrano p. Mariusza Sikorę, a na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta Kutno p. Grzegorza Chojnackiego.

Składy osobowe Komisji Rady Miasta:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodniczący: Paweł Markiewicz

 • Czechowski Bartosz
 • Kołodziejski Janusz
 • Walczak Łukasz
 • Włodarczyk Beata

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kutno:

Przewodniczący: Joanna Podemska

 • Blus Danuta
 • Małachowski Robert
 • Olesiński Arkadiusz
 • Tomczak Krystyna

Komisja Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Przewodniczący: Krzysztof Matusiak

 • Jóźwiak Rafał
 • Małachowski Robert
 • Markiewicz Paweł
 • Rzymowska Ewa
 • Sikora Mariusz

 Komisja Rozwoju Miasta, Gospodarki Gruntami i Ograniczania Bezrobocia:

Przewodniczący: Bartosz Czechowski

 • Matusiak Krzysztof
 • Rędzikowski Tomasz
 • Tomczak Krystyna
 • Walczak Łukasz
 • Wyroślak Agnieszka

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Praworządności:

Przewodniczący: Robert Feliniak

 • Łucki Michał
 • Olesiński Arkadiusz
 • Podemska Joanna
 • Rędzikowski Tomasz
 • Rzymkowska Ewa
 • Stępniewski Robert
 • Włodarczyk Beata
 • Wyroślak Agnieszka

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji:

Przewodniczący: Danuta Blus

 • Chojnacki Grzegorz
 • Feliniak Robert
 • Łucki Michał
 • Stępniewski Robert
 • Żurada Małgorzata
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE