Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Stan realizacji inwestycji miejskich
11 maja 2018

Inwestycje z dofinansowaniem unijnym

Willa dra Troczewskiego czyli obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego po wielu latach doczekała się generalnego remontu. Prace wykonywane są w ramach projektu„Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”. Na obecną chwilę wykonano roboty demontażowe, renowację i uzupełnienie posadzek oraz dokonano montażu sufitów. W trakcie są także prace instalacyjne oraz wzmacniające konstrukcję. Wymienione zostanie również pokrycie dachowe. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany Józef Melka. Koszt tej części inwestycji to 3 338 500,00 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia robót to październik 2018 r.

Latem 2017 roku rozpoczęła się rozbudowa Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego „Wspólny Dom” przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11. Dzięki niej kompleks powiększy się o dodatkowe skrzydło o powierzchni około 500 m2, w którym powstanie Centrum Seniora. Nowe miejsce dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej da większe możliwości wsparcia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz pozwoli na rozszerzenie oferty dla seniorów. Obecnie trwają prace wykończeniowe wraz z montażem wyposażenia kuchni. Ponadto z tyłu obiektu tworzony jest parking.

Nowym Centrum kutnowscy seniorzy będą mogli cieszyć się już przyszłym miesiącu.

Już niedługo w Kutnie pojawi się nowy żłobek dla najmłodszych dzieci. Na ten cel zostanie wyremontowany i odpowiednio dostosowany a także wyposażony budynek przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Szkole Podstawowej Nr 7.  Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo-Budowlany Józef Melka. Koszt inwestycji wynosi 3 430 470,00 zł. Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 2,7 mln zł. Planowany termin zakończenia - październik 2018 r..

Miasto rozpoczęło również realizację zadania „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”.  Niestety postępowanie przetargowe zakończyło się unieważnieniem obu części zamówienia. Na realizację I części zadania czyli budowę ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaków turystycznych pieszo-rowerowych wpłynęła 1 oferta na kwotę 10 084 770,00 zł brutto, czyli 3-krotnie przekraczająca budżet na te cel. Na II część zamówienia tj. zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Ochnią wraz z rozarium - nie wpłynęła żadna oferta.

Obecnie trwa analiza projektu technicznego w zakresie części I zamówienia. Po ewentualnych zmianach w projekcie zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

 

Inwestycje drogowe

Trwa przebudowa ulicy Krzywej na odcinku od DK92 do ul. Kolumba oraz od ul. Kolumba do torów PKP. Zakres prac zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni drogowej z kostki betonowej, budowę chodników, krawężników oraz obrzeży. Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski, Partner - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „MAWEX”. Koszt wykonania zadania to: 3 430 470,00 zł brutto (I etap) oraz 1 197 330,25 zł brutto (II etap). Termin zakończenia prac - I etap - maj 2018 r. II etap -  czerwiec/lipiec 2018 r.

Trwa modernizacja chodnika w ul. Zgoda. Prace wykonuje firma Usługi Budowlane Z.P.H. „Rajm-Bud” Rajmund Matuszewski. Koszt zadania to 74 189,00 zł.

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Wygoda. Wykonawcą prac za kwotę 658 184,33 zł zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „MAWEX”;

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE