Aktualności

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Stan zagrożenia epidemicznego
14 marca 2020
Od północy, 14 marca 2020 r.  zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. 
 
Rozporządzenie ministra zdrowia przewiduje, że od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. Niesie to ze sobą określone konsekwencje: 
  • ograniczenie w transporcie kolejowym
Rozporządzenie przewiduje, że od 15 marca do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski. Polscy obywatele, którzy znajdują się poza krajem, mogą wracać. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Oni nie będą musieli odbywać kwarantanny. 
  • zakaz wywozu z Polski respiratorów i kardiomonitorów
Rozporządzenie przewiduje, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów. W przypadku gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy obuwie, rękawiczek lateksowych i nitrylowych, oraz środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, przedsiębiorcy mają obowiązek - nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia – powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania.
  • zamknięte restauracje i bary
Na mocy rozporządzenia, w czasie stanu epidemicznego ustanowiono zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem).
  • zakaz organizowania konferencji, kongresów, wystaw
Rozporządzenie wprowadza także zakaż działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania.
  • zamknięte kluby, baseny, siłownie, biblioteki, muzea, kina, teatry
Wprowadzono także zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness. Zakazowi podlega też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
  • zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób
Rozporządzenie wprowadza zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób.
  • w kościołach nie więcej niż 50 osób
Rozporządzenie zakłada też czasowe ograniczenie "sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego". Ograniczenie to polega na "konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny".
  • ograniczenia handlu w centrach handlowych
Regulacja zakłada też m.in., że w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi.
 
Pełna treść rozporządzenia dostępna w linku poniżej.
 
Zobacz także:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE