Komunikaty i ogłoszenia

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
12 grudnia 2018
[ZAWIADOMIENIE] III Sesja Rady Miasta Kutno

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że obrady

SESJI RADY MIASTA KUTNO,

odbędą się w dniu

17 grudnia 2018 roku (poniedziałek), godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Certyfikacja systemów ciepłowniczych.

3. Prezentacja wyników badania społecznego pn. "Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie. Edycja 2018" (dr Cezary Trutkowski - Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej).

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ulicy Wschodniej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Enginova Sp. z o.o.;

b) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ulicy 1-go Maja na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

c)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Tęczowej; 

d) 
wyrażenia zgody na nabycie na własność Miasta Kutno gruntów położonych przy ul. Północnej w Kutnie; 

e)
wyrażenia zgody na nabycie na własność Miasta Kutno działki położonej w Kutnie przy ul. Mickiewicza;

f)  wyraże nia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Kutno położonych w Kutnie ich użytkownikowi wieczystemu; 

g)
zmiany uchwały Nr LVII/537/14 Rady Miasta Kutno w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

h) zmiany uchwały nr XVII/186/15 Rady Miasta Kutno w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym;

i) zmiany uchwały Nr XLIX/476/17 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2018 - 2030;

j) zmiany uchwały Nr XLIX/477/17 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2018 rok;

k) przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Kutno na 2019 rok oraz sposobu jego realizacji;

l) przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kutno na 2019 rok.

 5 .  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2019 – 2030.

6. Uchwalenie budżetu Miasta Kutno na 2019 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej;

2) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta przez ich przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji;

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

4) dyskusja nad projektem budżetu;

5) głosowanie uchwały.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.

8. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miasta Kutno odbytej w dniu 6 listopada 2018 roku.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Pliki do pobrania:
 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE