Organizacje pozarządowe

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Środowiskowy Dom Samopomocy świętował 20-lecie funkcjonowania
20 września 2019

W dniu 19 września w Centrum Teatru Muzyki i Tańca miała miejsce uroczystość obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego połączona z jubileuszem 20-lecia funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie. Uroczystość rozpoczął polonez w wykonaniu uczestników ŚDS, którzy zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne jeszcze kilkakrotnie. Licznie przybyłych gości serdecznie przywitała Dyrektor ŚDS Ewa Głodek. W jubileuszowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu miejskiego w osobach Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniewa Wdowiaka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kutna Mariusza Sikory. Obecni byli również Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie, zaprzyjaźnionych gmin oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsza część uroczystości poświęcona była obchodom Światowego dnia Zdrowia Psychicznego. O jego idei i przesłaniu mówiła Anna Kuźmin, pedagog z ŚDS. Następnie Ewa Marciniak Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi przybliżyła dostępne obecnie mechanizmy wsparcia osób niepełnosprawnych na poziomie wojewódzkim.

W drugiej części uroczystości historię Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie, ilustrowaną bogatym materiałem archiwalnym, zaprezentowała dyrektor Ewa Głodek. Goście mieli również możliwość zapoznania się również z aktualną ofertą dla podopiecznych.

Z okazji jubileuszu 20-lecia funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie Prezydent Wdowiak przekazał serdeczne podziękowania Pracownikom, Opiekunom, a także Rodzinom za okazywaną życzliwość, codzienne zaangażowanie w pracę i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Podziękował za wielowymiarową pomoc, której celem jest podniesienie jakości życia Podopiecznych oraz włączenie ich do życia społecznego miasta. Życzył również dużo radości i satysfakcji z realizacji codziennych obowiązków służbowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z okazji jubileuszu Dyrektor ŚDS przekazała zaprzyjaźnionym partnerom podziękowania za wsparcie placówki i okazywaną życzliwość.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Miasta Kutno o charakterze lokalnym, do której mogą być przyjęte również osoby spoza terenu Kutna. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia, które nie wymagają leczenia szpitalnego. 

Działalność ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywanie codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację. 

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE