Organizacje pozarządowe

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst
Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku Publicznego
5 lutego 2019

W dniu 31 stycznia  odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Zbigniew Burzyński wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Zbigniewem Wdowiakiem, którzy powitali nowych członków Rady Pożytku oraz wręczyli dokumenty powołujące w skład rady.

Podczas spotkania wybrano Przewodniczącego Rady, którym został pan Włodzimierz Klimecki (przedstawiciel organizacji pozarządowych), Wiceprzewodniczącego Rady – pana Grzegorza Chojnackiego (przedstawiciela Rady Miasta Kutno) oraz Sekretarza Rady – pana Pawła Szczepanika (przedstawiciela Prezydenta Miasta Kutna).

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem Rady jest wypracowywanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną.

Kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata.

W dniu 24 stycznia 2019 roku, po przeprowadzonych wyborach, Prezydent Miasta Kutno Zarządzeniem Nr 15/2019 powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie, w następującym składzie:

1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Jolanta Barańczyk - zgłoszona przez Stowarzyszenie „Złoty Wiek" w Kutnie,

b) Maria Hućko - zgłoszona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe Nr10,

c) Włodzimierz Kazimierz Klimecki - zgłoszony przez Klub Sportowy KUTNO,

d) Barbara Marianna Królikowska - zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie,

e) Dorota Pasińska - zgłoszona przez Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek,

f) Elżbieta Żółtowska - zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej;

2. Przedstawiciele Rady Miasta Kutno

a) Grzegorz Chojnacki - radny Rady Miasta Kutno,

b) Robert Feliniak - radny Rady Miasta Kutno,

c) Arkadiusz Olesiński - radny Rady Miasta Kutno;

3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kutno

a) Michał Adamski - Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta,

b) Michał Kacprzak - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej,

c) Paweł Szczepanik - Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki.

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE