ŁSSE Podstrefa Kutno

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

Podstrefa Kutno
Podstrefa Kutno, która jest jedną z 45 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powstała w 2001 roku i obejmuje swoją powierzchnią łącznie ponad 129,1 ha. Jest to wyodrębniony obszar na terenie miasta, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej.

foto strefa


Wszystkie kompleksy położone są w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 92 (dawna E30), autostrady A1 (w odległości1,6 km) oraz magistrali kolejowej E20 i sieci bocznic. Kompleksy 1 i 2 są już całkowicie zajęte. W Kompleksie 3 wolnych pozostało jeszcze ok. 2,3 ha wolnych terenów strefowych. Tereny w Kompleksie 3 (ul. Poprzeczna) są w pełni uzbrojone (wodociąg, kanalizacja sanitrana, droga). Na przestrzeni ostatnich kilku lat Miasto Kutno zainwestowało w dzielnicy przemysłowej ponad 33 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty przypadła na inwestycje bezpośrednio w Podstrefie Kutno.

aa

Pomoc publiczna
Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje Zarządzający ŁSSE.

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

  • produkcyjną
  • usługową (w tym usługi magazynowania)
  • w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych

Ponadto inwestor może ubiegać się o zwolnienie przez lokalne władze samorządowe z podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego na poziomie określonym w Uchwale IV/55/15 Rady Miasta Kutno z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Pomoc zespołu

Proces przed- i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE, w ramach którego:

  • ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego
  • organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów
  • organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów
  • promujemy Inwestorów w mediach
  • pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju

W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Programu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).

Wszelkich informacji na temat możliwości inwestowania na terenie Podstrefy Kutno udzielają:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
Ul. ks. bp. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl

DL

BRZ

AS

Dorota Lombardi

Dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora

tel. (+48) 42 275 50 51

agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl

Paweł Klimczak

Z-ca Dyrektora Ds. Obsługi Inwestora

tel. (+48) 42 275 50 72

bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl

Agnieszka Sobieszek

Z-ca Dyrektora Ds. Pozyskiwania Inwestora

tel. (+48) 42 275 50 52

dorota.lombardi@sse.lodz.pl

a także Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kutno i jego pracownicy:

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE