Konsultacje - powołanie Rady Seniorów Miasta Kutna

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

 

Szanowni Państwo,

 

Rozpoczęły się prace związane z powołaniem Rady Seniorów Miasta Kutna.
W związku z powyższym kieruję do Państwa w ramach konsultacji społecznych, projekt uchwały Rady Miasta Kutno w tej sprawie.

W projekcie zaproponowano, aby Rada Seniorów składała się z 10 osób - przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Będą oni pełnić swoje funkcje społecznie. Kandydatami na członków Rady będą osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, które ukończyły 60 rok życia
i zamieszkują na terenie Miasta Kutna.

Kadencja Rady trwać będzie 2 lata. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Proszę o zapoznanie się z projektem i ewentualne przedstawienie uwag w kwestiach zapisów w/w uchwały. Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 23 stycznia 2020 r. Uwagi można zgłosić na załączonym formularzu zgłaszania uwag, który dostępny jest do pobrania poniżej oraz bezpośrednio na spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w dniach:

  • 20 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00 w budynku Centrum Seniora przy ulicy Wyszyńskiego 11

  • 23 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00 w budynku Dworku Modrzewiowego przy ulicy Narutowicza 20.

 

Uwagi i propozycje na formularzu zgłoszeniowym prosimy składać do dnia 23 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta Kutno, Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności Gospodarczej - pok. 235.

 

Zbigniew Wdowiak

Zastępca Prezydenta Miasta Kutna

 

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie o konsultacjach

Projekt uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kutno

Formularz zgłaszania uwag

Formularz zgłaszania uwag - wersja edytowalna

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE