Zasady selektywnej zbiórki odpadów

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz.19 i 2482) z dniem 1 lipca 2019 r. na terenie Miasta Kutno ulegnie zmianie sposób segregacji odpadów komunalnych. Powyższy akt rozszerza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na 5 podstawowych frakcji:

  • papier
  • szkło,
  • metale i tworzywa sztuczne,
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • zmieszane odpady komunalne.

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

aaa

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE