Partnerzy programu

drukuj powiększ tekst pomniejsz tekst

aaa

Dla posiadaczy kart "Duża rodzina 3+" Firma Benex Cebule-Kwiatowe.pl umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne z programu promocyjnego "KARTA DUŻEJ RODZINY" w ramach którego, rodziny otrzymują: 5% rabatu na cały asortyment sklepu dostępny na stronie https://cebule-kwiatowe.pl/. Zniżka nie dotyczy produktów już przecenionych lub też objętych innymi zniżkami.


logo

Dla posiadaczy kart "Duża rodzina 3+" " Świat Kwiatów" umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne z programu promocyjnego "KARTA DUŻEJ RODZINY" w ramach którego, rodziny otrzymują: rabat 5% na cały asortyment sklepu dostępny na stronie www: https://sklep.swiatkwiatow.pl/.

 N.Trade S.C. Piotr i Lech Niteccy - www.ogrodosfera.pl

Dla posiadaczy kart "Duża rodzina 3+" "N.Trade S.C. Piotr i Lech Niteccy" umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne z programu promocyjnego "KARTA DUŻEJ RODZINY" w ramach którego, rodziny otrzymują: zniżkę 5% na cały asortyment towarów, oferowanych na stronie http://ogrodosfera.pl do momentu odwołania z uczestnictwa. Wspomniana zniżka nie doytczy towarów, które widnieją w sklepie jako przecenione.


Dla posiadaczy kart "Duża rodzina 3+" "Bistro Ale Smacznie - Wasiakowie S.C." umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne z programu promocyjnego "KARTA DUŻEJ RODZINY" w ramach którego, rodziny otrzymują: 10% zniżki na posiłki.


aaa

Dla posiadaczy kart „Duża rodzina 3+” „Hotel Milena – P.P.H.U.  E. i W. Białożyt” umożliwia korzystanie przez rodziny wielodzietne  z programu promocyjnego  „KARTA DUŻEJ RODZINY”, w ramach którego, rodziny otrzymują następujące ulgi, zniżki, rabaty:

- Zniżka 34% na 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadoikolacje) – cena bez zniżki 910 zł za cały pobyt.
- Ceny ze zniżką 600 zł za cały pobyt osoba dorosła, 500 zł za cały pobyt dziecko 4-12 lat, 210 zł za cały pobyt dziecko 0-4 lat śpiące z rodzicami. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, 4 osobowych apartamentach z dwoma sypialniami lub  6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami.
- Warunki skorzystania ze zniżki: przyjazd w minimum 2 osoby – pobyt rozpoczyna się i kończy w sobotę.
- Przez cały rok organizujemy 7-dniowe turnusy wypoczynkowe połaczone z programem fakultatywno-rozrywkowym, na który składają się m.in.: dancingi, wycieczki i spotkania z ciekawymi osobami.
- Rezerwacja pod numerem telefonu: 33 86376 383, 502 292 497 lub na www.hotel milena.pl


aaa

Posiadacze Kutnowskiej Karty „Duża rodzina 3+” mają prawo do 10% rabatu na zakupy w sklepie internetowym z pościelą i artykułami dla dzieci http://hippo-sklep.pl/


logo_mzk

Posiadacze kart „Duża Rodzina 3+” wraz dokumentem potwierdzającym tożsamość, uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych przewozów środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Kutnie.

 


Dla posiadaczy kart „Duża rodzina 3+” PRACOWNIĄ OPTYCZNA  z siedzibą w Kutnie ul. Sienkiewicza 40, umożliwi korzystanie przez rodziny wielodzietne  z programu promocyjnego  „KARTA DUŻEJ RODZINY”, w ramach którego rodziny otrzymują następujące zniżki:

20% na całośc kosztów związanych z doborem i wykonaniem okularów


Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2014 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie przyjęcia logo Programu "Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3 ", ustalenia regulaminu wydawania i korzystania z karty "Duża Rodzina 3 " oraz określenia jej wzoru.

UWAGA !!! Nowy wniosek o wydanie "Kutnowskiej Karty Duża Rodzina 3+”.

Logo

 

 

W dniu 18 marca 2014 roku Rada Miasta Kutno na XLVII Sesji podjęła uchwałę Nr XLVII/446/14 w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Kutna Programu „Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+”. Weszła ona w życie 1 maja 2014 roku.

Program nastawiony jest na wsparcie rodzin, w tym również rodzin zastępczych z trójką lub więcej dzieci. Korzystać z niego mogą rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 25 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, pozostających pod opieką rodzica).

Posiadanie Kutnowskiej Karty „Duża rodzina 3+” uprawnia do korzystania z następujących ulg:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

  • zakup biletów ze zniżką na wejścia na obiekty MOSiR w Kutnie (Aquapark – strefa basenowa i strefa cardio siła, lodowisko):

Aquapark- Strefa basenowa:

a) wejście na pływalnię (70 min) dzieci od 3-go roku życia, dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica, młodzieży szkolnej oraz studentów do 25 lat – 5 zł

b) wejście na pływalnię (70 min) osób dorosłych – 8 zł

Ceny obowiązują od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 - 22.00.

Aquapark- Cardio-Siła.

Wejście bez ograniczeń czasowych – 6 zł (dotyczy osób pełnoletnich oraz osób które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz posiadają dokument potwierdzający tożsamość, zgodnie
z Regulaminem korzystania ze strefy Cardio-Siła).

Cena obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 - 20.00.

Lodowisko

Dla osób dorosłych cena za 1godzinę to 3 zł. Natomiast dla dzieci oraz młodzieży szkolnej i studentów do 25 roku życia to 2 zł za 1godzinę korzystania z lodowiska.

2. Kutnowski Dom Kultury – zakup biletów z 50% zniżką do kina oraz na spektakle, koncerty i zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane przez KDK oraz jego jednostkę organizacyjną tj. Centrum Teatru, Muzyki i Tańca.

3. Muzeum Regionalne w Kutnie – zakup biletów wstępu w cenie 1 zł od osoby.

4. Basen w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kutnie

  • cena biletu 1 zł dla dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica,
  • cena biletu 3 zł dla osób dorosłych.

Korzystanie z Programu możliwe jest w dniach i godzinach podanych przez Szkołę.

5. Ulga przy opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale – zgodnie z Uchwała Nr/LVI/550/18 Rady Miasta Kutno z dnia 26 czerwca 2018 r.. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto Kutno przedszkolach publicznych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego

6. Ulga przy opłacie za pobyt dziecka w żłobku – zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/358/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych z tytułu korzystania ze żłobków prowadzonych przez gminę Miasto Kutno.

 

 

 

Korzystanie z ulg możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim będzie legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna (zgodnie z Regulaminem wydawania i korzystania z Karty „Duża rodzina 3+” (§ 6 ust. 1).

 
pogoda
Pogoda pogoda w kutnie
w Kutnie
Projekty UE